Thứ Năm, 18/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 03:06 2120
Điểm: 5/5 (1 đánh giá)
Cây hương, đá, dựng vào tháng 10 năm Bính Ngọ, niên hiệu Cảnh Trị thứ 4 (1666), thôn Tứ Kỳ,Thanh Trì, Hà Nội

Cây hương được cấu tạo bởi hai phần: phần cột trụ và phần bệ cột được trang trí rồng, lân, hoa cúc, hoa sen. Nội dung minh văn được khắc chìm ở phần cột trụ nói về một vị Quận công đương triều nhà Lê kính mệnh Trời, vâng mệnh vua đã cho lập một cột đá để truyền lại cho muôn đời sau. Bài minh do Nguyễn Hoàng Xưởng (chức Tiểu Công Lang lĩnh chức Tư vụ ở Bộ Lại, người trong làng) soạn, có đoạn ghi rõ việc cắt đất, ao, ruộng để thôn giữ làm của riêng và hàng năm phụng thờ, cúng tế, ... Nội dung bài văn trên thể hiện sự quan tâm rất lớn của triều đình đối với đời sống tinh thần của mỗi làng xã thời kỳ này.


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 7361

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Cổng tam quan

Cổng tam quan

  • 04/11/2017 03:05
  • 2405

Cổng tam quan, đá, triều Lê - Nguyễn, cuối thế kỷ 18 - đầu thế kỷ 19, Hải Phòng