Thứ Hai, 27/05/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 03:04 2719
Điểm: 5/5 (1 đánh giá)
Tượng hổ, đá, dựng năm 1264, lăng Trần Thủ Độ, tỉnh Thái Bình

Còn gọi là Bạch Hổ trong hệ thống tứ linh chỉ phương hướng (Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ), trấn giữ phía Tây của lăng Thái sư Trần Thủ Độ. Là một trong những tượng quý được thể hiện một cách chân thực. Tượng đã được lột tả một cách tài tình tính cách dũng mãnh của của một vị chúa sơn lâm ngay cả trong tư thế rất thư thái: nằm xoải dài, chân thu về phía trước, đầu ngẩng cao... thể hiện nghệ thuật tạo hình độc đáo của nghệ thuật thời Trần.


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 7114

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Bia chùa Báo Ân

Bia chùa Báo Ân

  • 04/11/2017 03:03
  • 2090

Bia chùa Báo Ân, đá, thời Lý, thế kỷ 12, xã An Hoạch, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa