Thứ Tư, 17/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 02:58 2218
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Cặp chân đèn, gỗ chạm, đầu thế kỷ 20

Tổng thể chân đèn có sự kết hợp khéo léo giữa các kĩ thuật chạm nổi, chạm bong kênh, chạm lộng (chạm thủng) với các đề tài trang trí khác nhau như: “trúc hóa long”, voi, rồng, hoa mai, sen rất cầu kỳ, tinh xảo tạo cho cây đèn như một tác phẩm nghệ thuật sinh động.


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 7361

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Giá đèn hình tòa Cửu Long

Giá đèn hình tòa Cửu Long

  • 04/11/2017 02:57
  • 1900

Giá đèn hình tòa Cửu Long, sắt, đầu thế kỷ 20