Thứ Bảy, 15/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 02:42 1640
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Sưu tập tiền kim loại, thế kỷ 5 - 6, văn hóa Óc Eo

Được phát hiện với số lượng khá nhiều trong văn hóa Óc Eo. Tiền kim loại gồm nhiều loại hình như: đồng tiền nguyên và đồng tiền cắt nhỏ để làm tiền lẻ phản ánh cách thức sử dụng tiền khá độc đáo của cư dân Óc Eo. Những đồng tiền này còn được phát hiện khá nhiều ở các di tích ven vịnh Thái Lan, bán đảo Mã Lai và Myanmar ...đặc biệt là đồng tiền in chữ La Mã được phát hiện ở di chỉ Óc Eo đã cho thấy, ngay từ những thế kỷ đầu công nguyên, cư dân Óc Eo đã có sự giao lưu và phát triển kinh tế giao thương, buôn bán không chỉ với các khu vực xung quanh mà còn với cả vùng Địa Trung Hải.

tien


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 7218

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Bình Kendi

Bình Kendi

  • 04/11/2017 02:40
  • 3512

Bình Kendi, gốm, thế kỷ 5-8, văn hóa Óc Eo