Thứ Tư, 19/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 01:55 1807
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Sưu tập lư hương, đỉnh đồng, triều Nguyễn, thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20

Đồ đồng được sử dụng phổ biến trong đời sống của người Việt. Trong đó, loại hình đồ đồng là đồ dùng sinh hoạt thường được trang trí đơn giản, còn loại hình đồ đồng phục vụ tôn giáo, tín ngưỡng được đúc, chạm cầu kì đòi hỏi công việc đúc là cả một nghệ thuật. Sưu tập đồ đồng thời Nguyễn được giới thiệu ở đây chủ yếu là đồ thờ như: đỉnh, lư hương, lọ hoa, mâm thờ… với các đề tài trang trí phong phú: rồng lân, bát quái, chữ thọ, hoa lá, quả và các loài vật... được đúc ở những trung tâm đúc đồng nổi tiếng hiện vẫn còn tồn tại như: Đại Bái (Bắc Ninh), Ngũ Xã (Hà Nội), Phường Đúc (Huế),… Qua sưu tập cho thấy, kĩ thuật đúc đồng đã đạt đến trình độ điêu luyện đồng thời phản ánh đời sống vật chất, tinh thần phong phú cũng như sự bảo tồn, phát triển truyền thống đúc đồng của ông cha ta.


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 7230

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Sưu tập đồ gỗ khảm trai

Sưu tập đồ gỗ khảm trai

  • 04/11/2017 01:54
  • 1786

Sưu tập đồ gỗ khảm trai, triều Nguyễn, đầu thế kỷ 20