Thứ Năm, 20/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 01:44 2319
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Thước gỗ, quả cân đồng, đấu đong, triều Nguyễn, thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20

Dưới thời Nguyễn, nền kinh tế đã có bước phát triển nhất định trên các lĩnh vực nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp... song kinh tế chủ đạo vẫn là nông nghiệp. Điều này đã được minh chứng phần nào qua sưu tập hiện vật đo lường thời Nguyễn rất phong phú như: quả cân, thước, đấu đong... gồm nhiều chất liệu như: đồng, gỗ khảm trai... với nhiều khối lượng, số đo khác nhau được thể hiện cụ thể qua từng đơn vị đo lường đã cho thấy những quy chuẩn về đơn vị đo lường đã được xây dựng và quy định rất rõ ràng, góp phần tạo nên sự ổn định kinh tế trong đời sống xã hội cũng như phản ánh nền kinh tế thời Nguyễn đã có sự tiếp thu đơn vị đo lường hiện đại trên thế giới.

1

2


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 7243

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Sưu tập chuông

Sưu tập chuông

  • 04/11/2017 01:41
  • 1601

Sưu tập chuông, đồng, triều Nguyễn, thế kỷ 19 - 20