Thứ Sáu, 17/05/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 01:35 2033
Điểm: 5/5 (1 đánh giá)
Lệnh chỉ, giấy dó, ngày 15 tháng 5 niên hiệu Quang Trung 3, triều Tây Sơn (năm 1790)

Lệnh chỉ nói về việc miễn thuế 3 năm cho dân lưu tán trở về huyện Thanh Oai, phủ Thường Tín, xã Sơn Nam Thượng (nay thuộc huyện Thường Tín, Hà Nội). Đây là một trong những văn bản thể hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp của Quang Trung Nguyễn Huệ để giải quyết triệt để tình trạng đất bỏ hoang. Chính sách ban hành kịp thời, đúng đắn không chỉ khuyến khích tinh thần tích cực tham gia sản xuất mà còn tạo nên cuộc sống ấm no cho mỗi người dân thời kỳ này.


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 7061

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Trống đồng Cảnh Thịnh

Trống đồng Cảnh Thịnh

  • 04/11/2017 01:34
  • 2768

Trống Cảnh Thịnh, đồng, niên hiệu Cảnh Thịnh 8 triều Tây Sơn (năm 1800)