Thứ Tư, 19/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 00:49 2397
Điểm: 1/5 (1 đánh giá)
Mộc bài Đa Bối, gỗ, dựng năm 1269, phát hiện tại Thụy Anh, Thái Bình

Mộc bài Đa Bối được phát hiện vào đầu tháng 9 năm 1962 tại thôn Bái Thượng (trước gọi là Đa Bối), xã Thụy Phúc, huyện Thụy Anh, tỉnh Thái Bình. Nội dung mộc bài Đa Bối được khắc chìm theo dọc thân cột gỗ, ghi việc nhà vua dùng đất công cấp cho công thần theo chế độ “điền trang, thái ấp”. Điền trang là những trang trại lớn của các quý tộc nhà Trần, do quý tộc trực tiếp quản lý, sử dụng sức lao động của gia nô, nô tì, có quyền thừa kế. Đó là bộ phận ruộng đất thuộc sở hữu của tầng lớp quý tộc, còn thái ấp là ruộng đất do nhà vua ban cấp cho các quý tộc và triều thần có công. Quy mô một thái ấp tương đối nhỏ (tương đương khoảng 1,2 xã). Đặc biệt, trên mộc bài còn có chữ “Đồng” được viết bằng chữ Nôm (vốn là loại chữ do người Việt sáng tạo dựa trên cơ sở chữ Hán để ghi lại tiếng nói dân tộc) đã phần nào minh chứng việc sử dụng chữ Nôm thời kỳ này. Như vậy, mộc bài Đa Bối không chỉ là hiện vật lịch sử quan trọng, quý hiếm phản ánh chế độ ruộng đất “điền trang, thái ấp” thời Trần mà còn là minh chứng việc sử dụng chữ Nôm của nước ta vào những thế kỷ XIII - XIV mà trước đây chúng ta chỉ biết tới qua sử sách.


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 7230

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Ấn “Môn Hạ sảnh ấn”

Ấn “Môn Hạ sảnh ấn”

  • 04/11/2017 00:48
  • 2342

Ấn “Môn Hạ sảnh ấn”, đồng, niên hiệu Long Khánh 5, Trần Duệ Tông (năm 1337), phát hiện tại Hương Khê, Hà Tĩnh, năm 1962