Thứ Ba, 16/04/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 00:22 2052
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Cọc đóng móng thành Hoa Lư, gỗ, thế kỷ 10, phát hiện tại Phủ Đầu Tường, Hoa Lư, Ninh Bình

Qua kết quả khai quật khảo cổ học thành Hoa Lư cho thấy, những chiếc cọc bằng gỗ lim được sử dụng để gia cố chân móng thành chắc chắn hơn. Điều đó phản ánh sự sáng tạo trong kỹ thuật xây dựng các công trình quân sự thời Đinh - Tiền Lê của cư dân Đại Việt, góp phần tạo nên thành Hoa Lư nổi tiếng trong lịch sử.


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 6882

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Tượng uyên ương trang trí kiến trúc

Tượng uyên ương trang trí kiến trúc

  • 04/11/2017 00:22
  • 2398

Tượng uyên ương trang trí kiến trúc, đất nung, thế kỷ 10, Hoa Lư, Ninh Bình.