Thứ Tư, 17/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 00:22 2582
Điểm: 4/5 (1 đánh giá)
Tượng uyên ương trang trí kiến trúc, đất nung, thế kỷ 10, Hoa Lư, Ninh Bình.

Tượng uyên ương trang trí kiến trúc, đất nung, thế kỷ 10, Hoa Lư, Ninh Bình.

Tượng uyên ương được thể hiện rất sinh động với mình thon, ngực ưỡn, đuôi cong, hai cánh xoè rộng, đầu ngẩng cao nhìn thẳng về phía trước. Đây là một chi tiết trang trí trên bờ nóc những công trình kiến trúc, được phát hiện tại kinh đô Hoa Lư (Ninh Bình). Cùng với những mảng trang trí khác, tượng uyên ương phản ánh quy mô, sự nguy nga, lộng lẫy của công trình kiến trúc cung đình thời kỳ này.


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 7360

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Gạch in chữ “Đại Việt quốc quân thành chuyên” Gạch in chữ “Giang Tây quân”

Gạch in chữ “Đại Việt quốc quân thành chuyên” Gạch in chữ “Giang Tây quân”

  • 04/11/2017 00:19
  • 4210

Gạch in chữ “Đại Việt quốc quân thành chuyên” và “Giang Tây quân”, đất nung, thế kỷ 10, Hoa Lư, Ninh Bình