Thứ Ba, 16/04/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 00:19 3182
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Gạch in chữ “Đại Việt quốc quân thành chuyên” và “Giang Tây quân”, đất nung, thế kỷ 10, Hoa Lư, Ninh Bình

Gạch thường có hình chữ nhật, màu đỏ tươi, đỏ vàng hoặc vàng xám... trên mỗi viên gạch thường in chìm chữ Hán trong khuôn hình chữ nhật như: “Đại Việt Quốc quân thành chuyên”, “Giang Tây quân”, trong đó Đại Việt Quốc quân hay Giang Tây quân là tên những đội quân chuyên sản xuất vật liệu để xây thành. Điều đó cho thấy, các vua thời Đinh - Tiền Lê rất coi trọng việc xây dựng kinh đô - trung tâm quyền lực chính trị của quốc gia thời kỳ này. Vì vậy, nhiều đội quân được thành lập tập trung cho công việc xây dựng những công trình kiến trúc cung đình.


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 6882

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Bia Trường Xuân

Bia Trường Xuân

  • 04/11/2017 00:09
  • 2559

Bia Trường Xuân, đá, dựng năm Đại Nghiệp thứ 14 triều Tùy (618), thôn Trường Xuân, xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa