Thứ Ba, 16/04/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 00:09 2559
Điểm: 5/5 (1 đánh giá)
Bia Trường Xuân, đá, dựng năm Đại Nghiệp thứ 14 triều Tùy (618), thôn Trường Xuân, xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Bia Trường Xuân, đá, dựng năm Đại Nghiệp thứ 14 triều Tùy (618), thôn Trường Xuân, xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Bia Trường Xuân là một trong hai tấm bia cổ, quý hiếm nhất được phát hiện cho đến nay. Đỉnh bia trang trí đôi rồng đấu lưng vào nhau; trán bia hình bán nguyệt, mặt trước khắc ba hàng gồm 12 chữ: “Đại Tùy Cửu Chân quận Bảo An đạo tràng chi bi văn”. Nội dung văn bia bị mờ gần hết, những phần chữ còn lại cho thấy văn bia ca tụng Phật pháp cũng như đạo học và sự nghiệp của viên Thứ sử Cửu Chân họ Lê (Lê Cốc hay Lê Ngọc) - người đã lập Bảo An đạo tràng (nơi thờ Phật) và cho dựng bia kỷ niệm. Theo tài liệu ghi chép, Ông cũng là người cùng các con nổi dậy chống nhà Đường năm 618. Vì vậy, bia Trường Xuân là tư liệu quý, không chỉ minh chứng cho sự du nhập và phát triển Phật giáo ở nước ta từ rất sớm mà qua đó còn cho thấy phong trào khởi nghĩa chống lại ách đô hộ của các triều đại phong kiến Trung Hoa thời kỳ này.


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 6882

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Ấm vòi hình đầu gà

Ấm vòi hình đầu gà

  • 04/11/2017 00:09
  • 2670

Ấm vòi hình đầu gà, gốm men, thế kỷ 7-8, lò gốm Tam Thọ (Thanh Hóa)