Thứ Hai, 27/05/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

03/11/2017 19:38 2038
Điểm: 5/5 (1 đánh giá)
Dấu in (Bàn dập) hoa văn, gốm, văn hóa Hoa Lộc (Thanh Hóa), khoảng 4.000 - 3.000 năm cách ngày nay

Nét độc đáo trong văn hóa Hoa Lộc là sưu tập dấu in hoa văn. Dấu in thường có mặt phẳng hoặc hơi cong, có núm cầm, trên bề mặt được khắc sâu các hoa văn hình giọt nước, hình khuông nhạc... Theo một số nhà nghiên cứu, những dấu in hoa văn này có thể được sử dụng để in hoa văn trên vải hoặc để trang trí cơ thể (tiền thân của tục xăm mình). Sưu tập dấu in hoa văn gốm đã phản ánh tư duy thẩm mỹ thể hiện sự tinh tế, sáng tạo của cư dân văn hóa Hoa Lộc, góp phần làm phong phú thêm kho tàng gốm cổ Việt Nam.


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 7114

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Công cụ tra lắp cán

Công cụ tra lắp cán

  • 03/11/2017 19:37
  • 2044

Công cụ tra lắp cán, khoảng 4.000 - 3.000 năm cách ngày nay