Thứ Tư, 24/04/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

03/11/2017 19:28 2277
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Chuỗi hạt, vỏ nhuyễn thể, khoảng 4.000 - 3.000 năm cách ngày nay, di chỉ Xóm Thâm, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

Chuỗi hạt, vỏ nhuyễn thể, khoảng 4.000 - 3.000 năm cách ngày nay, di chỉ Xóm Thâm, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

Những vỏ nhuyễn thể được xâu chuỗi tạo thành vòng với nhiều kích cỡ khác nhau rất độc đáo, đặc biệt, hạt chuỗi làm từ vỏ ốc biển Cypraen. Loại hình hiện vật này còn được phát hiện ở một số nước Đông Nam Á, đã phản ánh đây là loại đồ trang sức được cư dân nguyên thủy thời kỳ này rất ưa chuộng. Sự phổ biến của loại hình này còn được cho rằng, chúng không chỉ là đồ trang sức mà còn mang tính chất hàng hóa hay “tiền tệ” của cư dân thời Tiền sử.


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 6914

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Xẻng

Xẻng

  • 03/11/2017 19:25
  • 1863

Sưu tập công cụ đá miền núi phía Bắc, khoảng 4.000 - 3.000 năm cách ngày nay