Chủ Nhật, 23/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

03/11/2017 19:24 1897
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Sưu tập công cụ đá miền núi phía Bắc, khoảng 4.000 - 3.000 năm cách ngày nay

Sưu tập công cụ đá miền núi phía Bắc, khoảng 4.000 - 3.000 năm cách ngày nay


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 7258

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Sưu tập vỏ nhuyễn thể

Sưu tập vỏ nhuyễn thể

  • 03/11/2017 19:06
  • 2139

Sưu tập vỏ nhuyễn thể, văn hóa Đa Bút (Thanh Hóa), văn hóa Quỳnh Văn (Nghệ An), khoảng 7.000 - 4.500 năm cách ngày nay