Thứ Sáu, 17/05/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

03/11/2017 19:06 2086
Điểm: 3/5 (1 đánh giá)
Sưu tập vỏ nhuyễn thể, văn hóa Đa Bút (Thanh Hóa), văn hóa Quỳnh Văn (Nghệ An), khoảng 7.000 - 4.500 năm cách ngày nay

Việc phát lộ những cồn sò điệp rất lớn vùng ven biển Việt Nam đã cho thấy xu Sưu tập vỏ nhuyễn thể, văn hóa Đa Bút (Thanh Hóa), văn hóa Quỳnh Văn (Nghệ An), khoảng 7.000 - 4.500 năm cách ngày nay

hướng khai thác nguồn thức ăn tại chỗ của cư dân ven biển thời kỳ này. Đây là nguồn thức ăn đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của họ. Điều đó khẳng định rằng cư dân văn hóa ven biển gắn bó mật thiết với môi trường sinh sống.


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 7054

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Gốm đáy nhọn

Gốm đáy nhọn

  • 03/11/2017 18:50
  • 2370

Gốm đáy nhọn, văn hóa Quỳnh Văn (Nghệ An), khoảng 7.000 - 5.000 năm cách ngày nay