Thứ Sáu, 17/05/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

03/11/2017 18:40 3580
Điểm: 5/5 (1 đánh giá)
Rìu tay, đá bazan, khoảng 400.000 - 300.000 năm cách ngày nay, phát hiện tại Núi Đọ, xã Triệu Khánh, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, năm 1960

Rìu tay, đá bazan, khoảng 400.000 - 300.000 năm cách ngày nay, phát hiện tại Núi Đọ, xã Triệu Khánh, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, năm 1960

Đây là một trong những loại hình công cụ tiêu biểu để tìm kiếm thức ăn của cư dân nguyên thủy thời kỳ đồ Đá cũ. Rìu có hình dáng cân xứng, được ghè đẽo thô sơ trên cả hai mặt. Công cụ này tuy mới thể hiện kỹ thuật chế tác đá ở trình độ thấp nhưng đã phản ánh bước ngoặt trong đời sống của con người khi chuyển dần xuống mặt đất sinh sống.


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 7061

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Chày và bàn nghiền thức ăn

Chày và bàn nghiền thức ăn

  • 03/11/2017 18:35
  • 2538

Chày và bàn nghiền thức ăn, đá, văn hóa Hòa Bình, khoảng 18.000 - 7.000 năm cách ngày nay