Thứ Tư, 17/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

20/10/2017 16:31 2248
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Lưỡi hái là một trong những nông cụ sử dụng để thu hoạch lúa của cư dân Đông Sơn

Lưỡi hái là một trong những nông cụ sử dụng để thu hoạch lúa của cư dân Đông Sơn. Việc phát hiện loại hình lưỡi hái không chỉ phản ánh sự thông minh, sáng tạo của cư dân Đông Sơn trong việc chế tác nông cụ mà cho thấy nghề nông đóng vai trò chủ đạo trong phát triển kinh tế. Cùng với các loại công cụ lưỡi cày, rìu, cuốc ...thì lưỡi hái còn phản ánh quy trình sản xuất nông nghiệp tiến bộ của cư dân Đông Sơn thời kỳ này.


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 7357

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Rìu

Rìu

  • 20/10/2017 16:30
  • 2140

Rìu, đồng, khoảng 2.500 - 2.000 năm cách ngày nay, phát hiện tại Hà Đông, Hà Nội