Thứ Ba, 16/04/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

20/10/2017 16:30 2017
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Rìu, đồng, khoảng 2.500 - 2.000 năm cách ngày nay, phát hiện tại Hà Đông, Hà Nội

Rìu, đồng, khoảng 2.500 - 2.000 năm cách ngày nay, phát hiện tại Hà Đông, Hà Nội

Rìu đồng được phát hiện với số lượng lớn, bao gồm: rìu lưỡi xéo, rìu gót vuông, rìu gót tròn, rìu xòe cân... có cấu tạo cân đối; có rìa lưỡi thẳng hoặc có rìa lưỡi xéo; gót vuông, gót tròn; họng tra cán thẳng... trang trí hoa văn phong phú như: hình người, hình thuyền, động vật...


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 6882

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Thạp Đào Thịnh

Thạp Đào Thịnh

  • 20/10/2017 16:29
  • 2202

Thạp Đào Thịnh, đồng, văn hóa Đông Sơn, khoảng 2.500 - 2.000 năm cách ngày nay