Thứ Sáu, 17/05/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

20/10/2017 16:24 2237
Điểm: 5/5 (1 đánh giá)
Chì lưới, gốm, văn hóa Gò Mun, khoảng 3.000 - 2.500 năm cách ngày nay

Chì lưới, gốm, văn hóa Gò Mun, khoảng 3.000 - 2.500 năm cách ngày nay


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 7061

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Tượng bọ gà

Tượng bọ gà

  • 20/10/2017 16:24
  • 2178

Tượng bò, gà, gốm, văn hóa Đồng Đậu, khoảng 3.500 - 3.000 năm cách ngày nay