Thứ Ba, 21/05/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

20/10/2017 16:24 2184
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Tượng bò, gà, gốm, văn hóa Đồng Đậu, khoảng 3.500 - 3.000 năm cách ngày nay

Tượng bò, gà, gốm, văn hóa Đồng Đậu, khoảng 3.500 - 3.000 năm cách ngày nay

Cư dân Đồng Đậu cư trú ở những vùng đồng bằng rộng lớn, họ đã phát triển nghề trồng lúa, săn bắn, đánh cá và chăn nuôi. Trong đó, chăn nuôi cũng được cư dân Đồng Đậu chú trọng. Nhiều di tích đã tìm thấy xương, răng và tượng các con vật nuôi bằng gốm như gà, bò rất sinh động là bằng chứng không chỉ cho thấy người Đồng Đậu đã thuần dưỡng động vật từ rất sớm để dần ổn định cuộc sống mà còn phản ánh tư duy nghệ thuật khá cao của họ thời kỳ này.


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 7077

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Dọi se sợi

Dọi se sợi

  • 20/10/2017 16:23
  • 4391

Dọi xe sợi, gốm, văn hóa Phùng Nguyên, khoảng 4.000 - 3.500 năm cách ngày nay