Thứ Tư, 22/05/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

20/10/2017 16:23 4397
Điểm: 5/5 (4 đánh giá)
Dọi xe sợi, gốm, văn hóa Phùng Nguyên, khoảng 4.000 - 3.500 năm cách ngày nay

Dọi xe sợi, gốm, văn hóa Phùng Nguyên, khoảng 4.000 - 3.500 năm cách ngày nay

Dọi xe sợi được phát hiện khá phổ biến trong văn hóa Phùng Nguyên. Quả dọi được sử dụng để xe sợi đay, gai. Dọi xe sợi hình tròn dẹt, có lỗ tròn ở giữa, một số quả dọi còn dấu vết mòn, xước do quá trình sử dụng tạo ra. Dọi xe sợi đã thể hiện sự sáng tạo trong kỹ thuật xe sợi, dệt vải và trang phục của người Phùng Nguyên.


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 7083

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Bài viết khác

Tượng người đàn ông

Tượng người đàn ông

  • 20/10/2017 16:23
  • 2985

Tượng người đàn ông, đá ngọc, văn hóa Phùng Nguyên, khoảng 4.000-3.500 năm cách ngày nay, phát hiện ở di chỉ Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội