Thứ Năm, 20/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

20/10/2017 16:23 3056
Điểm: 5/5 (2 đánh giá)
Tượng người đàn ông, đá ngọc, văn hóa Phùng Nguyên, khoảng 4.000-3.500 năm cách ngày nay, phát hiện ở di chỉ Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội

Tượng người đàn ông, đá ngọc, văn hóa Phùng Nguyên, khoảng 4.000-3.500 năm cách ngày nay, phát hiện ở di chỉ Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội

Tượng cao 3,6 cm, miêu tả người đàn ông trong tư thế nửa quỳ nửa đứng. Trên đầu pho tượng được khoan lỗ tròn xỏ dây, đeo như một thứ đồ trang sức tín ngưỡng (bùa đeo). Khuôn mặt tượng được tạo tác đơn giản theo phương pháp ước lệ nhưng vẫn tạo được nét sinh động, đặc biệt giới tính nam của pho tượng được thể hiện rất rõ. Pho tượng không chỉ thể hiện trình độ chế tác đá đạt đến đỉnh cao mà còn thể hiện tín ngưỡng phồn thực của cư dân nông nghiệp thời kỳ này.


Chia sẻ: