Thứ Tư, 22/05/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

10/11/2017 18:32 46304
Điểm: 2/5 (4 đánh giá)
Ấn vàng “Sắc mệnh chi bảo”. Triều Nguyễn, niên hiệu Minh Mệnh thứ 8 (năm 1827)

Ấn vàng “Sắc mệnh chi bảo”. Triều Nguyễn, niên hiệu Minh Mệnh thứ 8 (năm 1827)


Chia sẻ: