Thứ Tư, 17/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Một số hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với BTLSVN và BTCMVN (nay là BTLSQG)Một số hiện vật Trưng bày chuyên đề: " Bí mật đại dương từ những con tàu cổ "Một số hình ảnh về văn hóa, văn nghệ trong kháng chiến (1945-1954)Báu vật khảo cổ học Việt NamĐặc sắc hoa văn trên Bảo vật Quốc giaBác Hồ với Thương binh Liệt sĩLễ phát động hiến tặng tài liệu, hiện vật về Chủ tịch HĐBT Phạm HùngCâu lạc bộ Em yêu lịch sửSưu tập văn hóa óc eoSưu tập cổ vật Việt NamBác Hồ ở Pháp năm 1946Bác Hồ với Đại hội Đảng lần thứ II năm 1951Bác Hồ với Đại hội thống nhất Việt Minh Liên Việt năm 1951Sưu tập cổ vật về văn hóa trầu cau Việt NamHiện vật tàu cổ Bình ThuậnHiện vật tàu cổ Hòn CauHiệp định Paris. Phần I: Sự thất bại của Mỹ trên chiến trường Việt NamHiệp định Paris. Phần II: Sự thắng lợi trên bàn đàm phán.Văn minh sông Hồng - Hội tụ và tỏa sángKỷ niệm 65 năm ngày Hồ Chủ Tịch ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2013)Hình tượng ngựa trên cổ vậtKỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên PhủKỷ niệm 60 năm ký kết Hiệp định GiơnevơKỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014)70 năm Quân đội Nhân dân Việt NamKỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2015)Kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975-2015)Một số hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với BTCMVN và BTLSVN (nay là BTLSQG)Kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945-2015)Đảng Cộng sản Việt Nam – Các kỳ đại hội"Kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016)"Kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố TBT Lê DuẩnChủ tịch Hồ Chí Minh qua tranh áp phíchKỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017)