Thứ Tư, 08/04/2020
 • Tiếng Việt
 • English
 • French

Bảo tàng lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Nghiên cứu, sưu tầm, quảng bá và phát huy những giá trị đặc sắc của di sản văn hóa đình làng vùng châu thổ Bắc Bộ, Việt Nam.
 • 10/01/2017 00:16

Nghiên cứu, sưu tầm, quảng bá và phát huy những giá trị đặc sắc của di sản văn hóa đình làng vùng châu thổ Bắc Bộ, Việt Nam.

Tác giả: Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam; Nxb: Thế giới; Khổ sách:18cmx24 cm; Số lượng: 301 tr; Năm: 2013.

 • 517

Cải cách Hồ Quý Ly
 • 03/01/2017 17:47

Cải cách Hồ Quý Ly

Tác giả: Phan Đăng Thanh; Trương Thị Hòa; Nxb: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh; Khổ sách: 13 cm x 19 cm; Số lượng: 259 tr.; Năm: 2012.

 • 691

Bảo vật hoàng cung triều Nguyễn.
 • 02/01/2017 17:58

Bảo vật hoàng cung triều Nguyễn.

Tác giả: TS Nguyễn Văn Cường (Chủ biên); Nxb: Văn hóa dân tộc; Khổ sách: 24 cm x 29 cm; Số trang: 122 tr.; Năm: 2016.

 • 637

Văn hóa phi vật thể người Chăm Ninh Thuận.
 • 13/12/2016 23:19

Văn hóa phi vật thể người Chăm Ninh Thuận.

Tác giả: Phan Văn Dốp; Phan Quốc Anh; Nguyễn Thị Thu; Nxb: Nông nghiệp; Khổ sách: 16 cm x 24 cm; Số lượng: 449 tr.; Năm: 2014.

 • 1121

Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ 1859 – 1954 (2 tập)
 • 07/12/2016 17:27

Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ 1859 – 1954 (2 tập)

Tác giả: Nguyễn Đình Tư; Nxb: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh; Khổ sách: 16 cm x 24 cm; Số lượng: 1144 trang; Năm: 2016.

 • 582

Tổng tập công thần triều Nguyễn qua tài liệu mộc bản – di sản tư liệu thế giới
 • 30/11/2016 19:27

Tổng tập công thần triều Nguyễn qua tài liệu mộc bản – di sản tư liệu thế giới

Tập 2 Tác giả: Nhiều tác giả; Nxb: Chính trị Quốc gia; Khổ sách: 20.5 cm x 28 cm; Số lượng: 799 tr.; Năm: 2016.

 • 525

Tuyên Quang hình ảnh lịch sử Cách mạng.
 • 21/11/2016 20:42

Tuyên Quang hình ảnh lịch sử Cách mạng.

Tác giả: Nhiều tác giả; Nxb: Chính trị Quốc gia; Khổ sách: 24 cm x 29 cm; Số lượng: 257 tr.; Năm: 2005.

 • 477

Việt Nam văn hóa sử cương.
 • 06/11/2016 17:25

Việt Nam văn hóa sử cương.

Tác giả: Đào Duy Anh; Nxb: Thế giới; Khổ sách: 15 cm x 24 cm; Số lượng: 311 tr.; Năm: 2014.

 • 449

Lam Kinh khám phá từ lòng đất
 • 02/11/2016 18:46

Lam Kinh khám phá từ lòng đất

Tác giả: Tiến sỹ Nguyễn Văn Đoàn; Nxb: Văn hóa dân tộc; Khổ sách: 16 cm x 24 cm; Số lượng: 283 tr.; Năm: 2015.

 • 558

Nhà Đinh với sự nghiệp thống nhất và phát triển đất nước.
 • 25/10/2016 19:31

Nhà Đinh với sự nghiệp thống nhất và phát triển đất nước.

Tác giả: Nhiều tác giả; Nxb: Lao động; Khổ sách: 14.5 cm x 20.5 cm; Số lượng: 447 tr.; Năm: 2012.

 • 603