Thứ Ba, 14/07/2020
 • Tiếng Việt
 • English
 • French

Bảo tàng lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

2003: Những con đường khám phá
 • 19/08/2008 08:38

2003: Những con đường khám phá

Sách là tập hợp những bài viết của PGS.TS. Diệp Đình Hoa - một cộng tác viên ngót 40 năm gắn bó với Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (BTLSVN) nhân dịp ông tròn 70 tuổi. Những bài viết của ông đề cập tới nhiều lĩnh vực, bao gồm:

 • 1858

2003: Khảo cổ học tại Di tích Cố đô Huế 1999- 2002
 • 19/08/2008 08:36

2003: Khảo cổ học tại Di tích Cố đô Huế 1999- 2002

Sách do Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (BTLSVN) phối hợp Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức biên soạn và xuất bản. Đây là kết quả quá trình thực hiện chủ trương của Bộ Văn hoá - Thông tin về việc "khảo cổ học đi trước một bước" để phục vụ cho công tác trùng tu và và tôn tạo những di tích thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.

 • 1829

2002: Tàu cổ Cà Mau (1723 – 1735
 • 19/08/2008 08:32

2002: Tàu cổ Cà Mau (1723 – 1735

Sách do Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (BTLSVN) phối hợp Sở văn hoá Thông tin Cà Mau tổ chức biên soạn và xuất bản, tháng 5/2002. Ðây là công trình do TS. Nguyễn Ðình Chiến biên soạn trên cơ sở báo cáo khai quật tàu cổ Cà Mau.

 • 2017

2001: Bảo tàng Lịch sử Việt Nam
 • 19/08/2008 08:30

2001: Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

Đây là sách hướng dẫn khách thăm quan đến thămBTLSVN. Sách đã giới thiệu ngắn gọn về lịch sử dân tộc Việt Nam thông qua những chủ đề được trưng bày, do vậy cuốn sách đã thực sự là người bạn đồng hành không những của hướng dẫn viên du lịch mà còn của tất cả những ai quan tâm đến lịch sử Việt Nam.

 • 1918

2001: Bí mật của cây đèn hình người, hành trình khảo cổ học ở Ðông Nam Á
 • 19/08/2008 08:27

2001: Bí mật của cây đèn hình người, hành trình khảo cổ học ở Ðông Nam Á

Nguyên tác do nhà khảo cổ học Thụy Ðiển O.Janse viết dưới dạng bút ký khảo cổ học, ghi lại kết quả nghiên cứu của ông ở vùng Viễn Ðông vào những thập niên đầu thế kỷ XX. Là một cộng sự của Trường Viễn Ðông Bác cổ Pháp, ông đã chủ trì nhiều cuộc khai quật quan trọng và đã đưa về Bảo tàng Louis Finot (nay làBTLSVN) những sưu tập hiện vật có giá trị, trong đó có cây đèn hình người mang tên cuốn sách.

 • 1895

1999: Cẩm nang đồ gốm Việt Nam có minh văn thế kỷ XV- XIX
 • 19/08/2008 00:44

1999: Cẩm nang đồ gốm Việt Nam có minh văn thế kỷ XV- XIX

Sách do TS. Nguyễn Đình Chiến biên soạn trên cơ sở nâng cao công trình luận án Tiến sĩ của ông được bảo vệ thành công năm 1996. C uốn sách đã tập hợp và trình bày các loại hình, kiểu dáng, mầu men, đề tài trang trí của sưu tập 132 đồ gốm có minh văn. Đặc biệt, nội dung minh văn phong phú của đồ gốm từ tk 15 - 19 đã phản ánh nhiều vấn đề về lịch sử, văn hoá, tín ngưỡng, phật giáo Việt Nam. Với một hệ thống niên đại tuyệt đối thông qua minh văn, đây sẽ là một thang chuẩn giúp người quan tâm tới gốm Việt Nam giai đoạn này có được sự so sánh đối chiếu thuận lợi

 • 1943

1998: Khảo cổ học tiền sử và sơ sử Thành phố Hồ Chí Minh
 • 19/08/2008 00:31

1998: Khảo cổ học tiền sử và sơ sử Thành phố Hồ Chí Minh

Sách do BTLSVN và BTLS TP. Hồ Chí Minh biên soạn và xuất bản nhằm giới thiệu những vấn đề về Tiền sử TP. Hồ Chí Minh thông qua những di tích khảo cổ học được nghiên cứu khai quật trong nhiều thập niên, đặc biệt là những kết quả nghiên cứu từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.

 • 1875

1995: Gốm Bát Tràng thế kỷ XIV- XIX
 • 19/08/2008 00:28

1995: Gốm Bát Tràng thế kỷ XIV- XIX

Sách do GS. Phan Huy Lê, TS. Nguyễn Đình Chiến, PGS.TS. Nguyễn Quang Ngọc biên soạn. S ách "Gốm Bát Tràng thế kỷ XIV- XIX" do Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (BTLSV) phối hợp với Trung tâm Hợp tác Nghiên cứu Việt Nam trường Đại học KHXH và Nhân văn quốc gia (nay là Viện Việt Nam học và phát triển) tổ chức biên soạn và xuất bản nhằm giới thiệu một cách có hệ thống về gốm Bát Tràng tk 14- 19, trên cơ sở tư liệu lịch sử, tư liệu điền dã và chủ yếu là sưu tập gốm Bát Tràng đang được lưu giữ và trưng bày tại BTLSVN và một số bảo tàng khác ở Việt Nam.

 • 2179

Sách mới
 • 19/08/2008 00:24

Sách mới

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam vừa mới nhận được một số sách về khảo cổ học của Trung tâm nghiên cứu lịch sử -văn hoá trường Đại học Boston ở Mỹ gửi tặng cho thư viện. Đây là những trao đổi thường xuyên có từ năm 2003 đến nay giữa hai cơ quan. Lần này,Trung tâm gửi cho thư viện tạp chí: “American journal of archaeology”; đây là một xuất bản phẩm định kỳ, mỗi năm xuất bản một tập gồm 4 số, (từ 1 đến 4) hiện thư viện nhận được 89 cuốn, gồm những số từ năm 1979 đến 2004,- liên tục từ tập số 83 - 108.

 • 1886

Giới thiệu sách mới: Hoàng thành Thăng Long
 • 19/08/2008 00:21

Giới thiệu sách mới: Hoàng thành Thăng Long

Sách do Viện khảo cổ học - Viện khoa học xã hội Việt Nam ấn hành. Đây là một cuốn sách in màu, với nhiều bức ảnh đẹp về những di tích, thắng cảnh và đặc biệt các di vật phát hiện được cho chúng ta thấy được một phần nào qui mô và diện mạo của Hoàng Thành cùng đời sống cung đình của vua quan phong kiến Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử.

 • 2295