Thứ Sáu, 14/08/2020
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History








Hành trình văn hoá tiền sử Việt Nam
  • 10/04/2009 16:23

Hành trình văn hoá tiền sử Việt Nam

Quyển sách Hành trình văn hoá tiền sử Việt Nam là tập hợp một số công trình tiêu biểu của nhà khảo cổ học Bùi Vinh sau gần 40 năm điền dã và nghiên cứu khảo cổ học Việt Nam, được tập thể cán bộ Phòng Thời đại Đá, Viện Khảo cổ học tập hợp, biên tập cho xuất bản, mừng ông tròn 60 tuổi.

  • 2315

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp đồ sứ Việt Nam thời Nguyễn
  • 24/02/2009 09:10

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp đồ sứ Việt Nam thời Nguyễn

Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn vừa ra mắt cuốn 'Thưởng ngoạn đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn'. Xin giới thiệu một số hình ảnh đồ sứ Viêt Nam trích từ cuốn sách.

  • 2486

Vẻ đẹp kỳ thú của đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn
  • 24/02/2009 09:04

Vẻ đẹp kỳ thú của đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn

Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn vừa ra mắt cuốn 'Thưởng ngoạn đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn'. Với hình ảnh sinh động, chú giải cẩn thận, dễ hiểu, sách mở ra vẻ đẹp tuyệt vời in đậm dấu ấn mỹ thuật Việt suốt một thời kỳ dài.

  • 2230