Thứ Sáu, 19/08/2022
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

10/07/2011 09:55 665
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Sách là tập hợp những bài viết của PGS.TS. Diệp Đình Hoa - một cộng tác viên ngót 40 năm gắn bó với Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (BTLSVN) nhân dịp ông tròn 70 tuổi. Những bài viết của ông đề cập tới nhiều lĩnh vực, bao gồm:

- Lịch sử
- Khảo cổ
- Phương pháp loại hình học khu vực
văn hoá trong khảo cổ học
- Ứng dụng các phương pháp khoa học
tự nhiên vào khảo cổ học
- Nghiên cứu về trống đồng
- Gốm sứ học
- Dân tộc học
- Dân tộc học người Việt
- Dân tộc - Lịch sử học
- Dân tộc - Khảo cổ học
- Dân tộc - Thực vật học
- Môi trường và sinh thái
- Văn hoá dân gian
- Bảo tàng học

Sách khổ 17 x 25 cm, dày 986 trang.

Liên hệ: Phòng Truyền thông - Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.
Điện thoại: 84-4 39378332


Chia sẻ: