Thứ Tư, 25/05/2022
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

12/06/2012 10:28 2335
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Tác giả: Hoàng Anh Tuấn; NXB: Hà Nội; Khổ sách: 16x24 cm; Số lượng: 731 tr.; Xuất bản: 2010.

Những nguồn tư liệu lưu trữ phương Tây viết về kinh đô Thăng Long - Kẻ Chợ nói riêng và vương quốc Đàng Ngoài nói chung giai đoạn trung mạt kỳ đã được một số nhà nghiên cứu trong và ngoài nước giới thiệu từ khá sớm.

Trong không khí hội nhập của đất nước thời kỳ đổi mới, nền sử học nước nhà cũng đứng trước những vận hội để hội nhập và phát triển, nhất là triển vọng khai thác các nguồn tư liệu phương Tây liên quan đến lịch sử dân tộc giai đoạn trung đại mạt kỳ - cận đại sơ kỳ. Vào đầu thập niên 90 của thế kỷ XX, một nhà sử học Việt Nam của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội đã có điều kiện hợp tác nghiên cứu quốc tế nhằm khảo cứu bước đầu khối lượng tư liệu của Công ty Đông Ấn Hà Lan và Công ty Đông Ấn Anh (EIC) liên quan đến Kẻ Chợ - Đàng Ngoài. Thông qua những báo cáo khoa học giới thiệu giá trị tư liệu và hiện trạng văn bản của khối tư liệu lưu trữ của hai Công ty Đông Ấn Hà Lan và Anh trong các cuộc hội thảo quốc tế về đô thị cổ Hội An (1990) và Phố Hiến (1994), giới sử học Việt Nam ngày càng biết đến nhiều hơn đến tầm quan trọng của các nguồn tư liệu này, nhất là những thông tin liên quan đến các trung tâm thương mại, chính trị và văn hóa lớn của Đại Việt lúc đó như Thăng Long - Kẻ Chợ, Phố Hiến, Hội An…

Cuốn sách "Tư liệu các Công ty Đông Ấn Hà Lan và Anh về Kẻ Chợ - Đàng Ngoài thế kỷ XVII" gồm có 3 phần chính, 6 phụ lục và 1 danh mục những tài liệu tham khảo có liên quan đến nhiều vấn đề nghiên cứu.

Phần thứ nhất: Công ty Đông Ấn Hà Lan và Công ty Đông Ấn Anh ở Kẻ Chợ - Đàng Ngoài thế kỷ XVII.

Phần thứ hai: Tư liệu của Công ty Đông Ấn Hà Lan về Kẻ Chợ - Đàng Ngoài (1637-1700).

Phần thứ ba: Tư liệu của Công ty Đông Ấn Anh về Kẻ Chợ - Đàng Ngoài (1672-1697).

Thư viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Lê Khiêm

baotanglichsuquocgia

Chia sẻ: