Thứ Hai, 17/01/2022
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

10/05/2012 16:54 1893
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Tác giả: Nguyễn Khắc Sử; Nxb: Khoa học Xã hội; Khổ sách: 19x27cm; Số lượng: 630 tr; Xuất bản: 2005

Vùng ven biển và hải đảo Đông Bắc Việt Nam bao gồm đất tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng hiện nay. Đây là một vùng biển, biên giới phía đông bắc của Tổ quốc có vị trí đặc biệt quan trọng về nhiều mặt: kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng của cả nước.

Ấn phẩm “Khảo cổ học vùng duyên hải Đông Bắc Việt Nam” là kết quả điều tra, thám sát và khai quật của nhiều thế hệ các nhà khảo cổ học ở vùng biển và hải đảo Đông Bắc của Tổ quốc. Trong vùng đất ấy, các nhà khảo cổ học đã phát hiện, khai quật nhiều di tích khảo cổ từ tiền sử đến lịch sử.

Các bài viết được trình bày theo trật tự: tỉnh Quảng Ninh, rồi thành phố Hải Phòng; theo thời gian từ sớm đến muộn; những địa điểm được khai quật nhiều lần, thì trình bày theo trình tự thời gian từ lần đầu đến các lần tiếp sau.

Cuốn sách gồm năm phần chính:

Phần thứ nhất: Giới thiệu tổng quan khảo cổ học vùng duyên hải Đông Bắc Việt Nam.

Phần thứ hai: Khai quật khảo cổ học ở Quảng Ninh.

Phần thứ ba: Khai quật khảo cổ học ở Hải Phòng.

Phần thứ tư: Điều tra khảo cổ ở vùng duyên hải Đông Bắc Việt Nam.

Phần thứ năm: Thư mục khảo cổ học vùng duyên hải Đông Bắc Việt Nam.

Bạn đọc quan tâm có thể tìm đọc tại Thư viện Bảo tàng Lịch sử Quốc Gia, số 25 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội!

Lê Khiêm

baotanglichsuquocgia

Chia sẻ: