Thứ Năm, 18/08/2022
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

11/04/2012 16:08 2000
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Tác giả: Nhiều tác giả; Nxb: Thế giới; Khổ sách: 16x24 cm; Số lượng: 373 tr.; Xuất bản: 2011.

Sau một chặng đường hình thành và phát triển từ những thập niên 50- 60 của thế kỷ trước, các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực lịch sử và khảo cổ học của Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào việc tìm hiểu lịch sử dân tộc, phục vụ công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Cùng với sự phát triển chung trên thế giới về phương pháp luận và những hướng tiếp cận mới trong nghiên cứu khoa học xã hội, sử học và khảo cổ học Việt Nam đang đứng trước những thách thức và cơ hội mới trong việc tiếp cận, khai thác các nguồn tư liệu, lý giải và ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào giải đáp những vấn đề của lịch sử đất nước và thực tế cuộc sống hiện nay.

Cuốn sách “Di sản lịch sử và những hướng tiếp cận mới” giới thiệu một số kết quả nghiên cứu theo hướng vận dụng các lý thuyết đang phổ biến trong giới nghiên cứu quốc tế, ứng dụng các phương pháp đa ngành và liên ngành, sử dụng kết quả của các phương pháp và kỹ thuật hiện đại trong lĩnh vực sử học và khảo cổ học. Đối tượng nghiên cứu là các loại hình di sản lịch sử khác nhau, bao gồm các di sản vật thể, phi vật thể, sử liệu, văn liệu và cả các nguồn tư liệu không chính thống (theo quan niệm truyền thống), cũng như các sản phẩm trí tuệ của các học giả đi trước. 9 bài viết được tập hợp trong cuốn sách này - với tư cách những nghiên cứu trường hợp có những cách tiếp cận đa dạng và sử dụng những phương pháp khác nhau để giải quyết hoặc xới lên các vấn đề đang được quan tâm.

Thư viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Trang Nhung

baotanglichsuquocgia

Chia sẻ: