Thứ Ba, 17/05/2022
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

09/03/2012 10:20 2034
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Tác giả: GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc; Nxb: Hà Nội; Khổ sách: 16x24 cm; Số lượng: 918 trang; Năm: 2010.

Cuối năm 1009, Lý Công Uẩn lên ngôi, lập ra vương triều Lý. Vài tháng sau đó, với tầm nhìn thiên nhiên kỷ, Lý Thái Tổ đã ban hành Chiếu dời đô, chuyển kinh đô từ Hoa Lư về thành Đại La. Địa danh Thăng Long chính thức xuất hiện và được xây dựng bề thế, uy nghiêm, trở thành biểu tượng thiêng liêng của dân tộc Việt.

Dưới sự trị vì của các ông vua đầu tiên của vương triều này, quốc gia Đại Việt đạt được rất nhiều thành tựu lớn lao trên tất cả các lĩnh vực. Là vương triều đặt nền móng đầu tiên cho quá trình hình thành, phát triển của chế độ phong kiến Việt Nam, nhà Lý không chỉ quan tâm đến việc xây dựng và củng cố chính quyền vững mạnh, mà còn chú trọng đến khôi phục kinh tế nông nghiệp, củng cố và mở rộng bờ cõi, phát triển văn hóa giáo dục. Có thể nói, dưới triều đại nhà Lý, Đại Việt trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất và cường thịnh ở Đông Nam Á.

Vương triều Lý 1009-1226” là ấn phẩm được tác giả dày công sưu tầm, tập hợp các nguồn tư liệu về tất cả các vấn đề liên quan đến triều đại này. Cuốn sách đem đến cho những nhà nghiên cứu trong và ngoài nước một bộ tư liệu đầy đủ cùng một cái nhìn toàn diện về vương triều đầu tiên trong lịch sử phong kiến Việt Nam.

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả!

Trang Nhung

baotanglichsuquocgia

Chia sẻ: