Thứ Ba, 17/05/2022
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

14/02/2012 09:00 1757
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Tác giả: PGS.TS. Phạm Xuân Hằng; Nxb: Hà Nội; Khổ sách: 16x24; Số lượng: 522 tr; Xuất bản 2010.

Trong trường kỳ lịch sử, Thăng Long-Hà Nội luôn giữ vị thế cực kỳ quan trọng trong hoạt động ngoại giao của Việt Nam. Dưới các triều đại phong kiến, tuy không có vai trò của một chủ thể hoạt động đối ngoại độc lập, song, văn hóa và con người Thăng Long-Hà Nội đã góp phần không nhỏ vào việc thực hiện các mục tiêu đối ngoại của quốc gia, dân tộc.

Thực tiễn hoạt động đối ngoại trên đất Thăng Long-Hà Nội suốt một ngàn năm qua đã định hình một hệ thống quan điểm, nguyên tắc, phương pháp ngoại giao vừa mang tính khoa học sâu sắc, vừa mang tính nghệ thuật tinh tế, đặc biệt đã hình thành nên văn hóa đối ngoại Thăng Long-Hà Nội, vừa mang bản sắc văn hóa chính trị Việt Nam, vừa in đậm dấu ấn đặc trưng thanh lịch, hào hoa, song không kém phần quyết liệt của người Thăng Long-Hà Nội.

“Hoạt động đối ngoại trên đất Thăng Long-Hà Nội” giới thiệu tổng hợp những hoạt động đối ngoại tiêu biểu diễn ra trên đất Thăng Long-Hà Nội từ nhà Lý đến năm 2006, chứa đựng những ý nghĩa nhiều mặt. Cuốn sách phần nào thể hiện sáng rõ những đặc trưng, những giá trị tinh hoa, những bài học lịch sử sáng giá, phản ánh bản chất và sự vận động có tính quy luật xuyên suốt 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Thư viện Bảo tàng Lịch sử quốc gia xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Trang Nhung

baotanglichsuquocgia

Chia sẻ: