Thứ Ba, 15/10/2019
 • Tiếng Việt
 • English
 • French

Bảo tàng lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Những dấu tích văn hóa cổ ở khu vực Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội)
 • 04/05/2018 01:26

Những dấu tích văn hóa cổ ở khu vực Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội)

1.Đôi nét về khu vực Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

 • 307

Khảo cổ học với trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa Phật giáoQua trường hợp di tích đền - chùa Bà Tấm, Gia Lâm, Hà Nội
 • 05/04/2018 12:36

Khảo cổ học với trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa Phật giáoQua trường hợp di tích đền - chùa Bà Tấm, Gia Lâm, Hà Nội

Trong những năm qua, việc nghiên cứu, khai quật khảo cổ học phục vụ công tác trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị di sản đã thực sự được chú trọng và ngày càng phát huy hiệu quả, đặc biệt là với các di sản văn hóa, kiến trúc Phật giáo. Các cơ quan quản lý nhà nước đã nghiêm túc trong các thỏa thuận, đồng ý cho phép trùng tu, tôn tạo theo quy trình “khảo cổ học luôn đi trước một bước”. Còn với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thông qua Ban Văn hóa, các cơ sở Phật giáo, các sư trụ trì, tăng ni phật tử cũng hoan hỉ, ủng hộ cho công tác nghiên cứu này. Khảo cổ học với thế mạnh trong phương pháp nghiên cứu là thông qua nghiên cứu tài liệu địa tầng để tìm hiểu, lý giải về diễn biến các lớp kiến trúc, văn hóa của di tích trong suốt quá trình tồn tại, cung cấp các thông tin khách quan, khoa học, là cơ sở quan trọng mang lại nhận thức sâu sắc về các nền văn hóa cổ, về đời sống cư dân và các dữ liệu về bố cục mặt bằng, kỹ thuật, nghệ thuật, kiến trúc, tôn giáo, tín ngưỡng của các thời kỳ, trong đó có các di sản văn hóa, kiến trúc Phật giáo… Trên cơ sở đó giúp cho các nhà thiết kế tìm ra giải pháp trùng tu, tôn tạo, phục dựng phù hợp và tối ưu nhất nhằm phát huy giá trị của di tích trong bối cảnh đời sống xã hội hiện đại.

 • 271

Khảo cổ học với trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa Phật giáo Qua trường hợp di tích đền - chùa Bà Tấm, Gia Lâm, Hà Nội
 • 04/04/2018 22:36

Khảo cổ học với trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa Phật giáo Qua trường hợp di tích đền - chùa Bà Tấm, Gia Lâm, Hà Nội

Trong những năm qua, việc nghiên cứu, khai quật khảo cổ học phục vụ công tác trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị di sản đã thực sự được chú trọng và ngày càng phát huy hiệu quả, đặc biệt là với các di sản văn hóa, kiến trúc Phật giáo. Các cơ quan quản lý nhà nước đã nghiêm túc trong các thỏa thuận, đồng ý cho phép trùng tu, tôn tạo theo quy trình “khảo cổ học luôn đi trước một bước”. Còn với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thông qua Ban Văn hóa, các cơ sở Phật giáo, các sư trụ trì, tăng ni phật tử cũng hoan hỉ, ủng hộ cho công tác nghiên cứu này. Khảo cổ học với thế mạnh trong phương pháp nghiên cứu là thông qua nghiên cứu tài liệu địa tầng để tìm hiểu, lý giải về diễn biến các lớp kiến trúc, văn hóa của di tích trong suốt quá trình tồn tại, cung cấp các thông tin khách quan, khoa học, là cơ sở quan trọng mang lại nhận thức sâu sắc về các nền văn hóa cổ, về đời sống cư dân và các dữ liệu về bố cục mặt bằng, kỹ thuật, nghệ thuật, kiến trúc, tôn giáo, tín ngưỡng của các thời kỳ, trong đó có các di sản văn hóa, kiến trúc Phật giáo… Trên cơ sở đó giúp cho các nhà thiết kế tìm ra giải pháp trùng tu, tôn tạo, phục dựng phù hợp và tối ưu nhất nhằm phát huy giá trị của di tích trong bối cảnh đời sống xã hội hiện đại.

 • 280

Khu di tích Gò Tháp (Đồng Tháp) trong bối cảnh văn hóa Óc Eo
 • 14/03/2018 23:21

Khu di tích Gò Tháp (Đồng Tháp) trong bối cảnh văn hóa Óc Eo

Những năm gần đây, trong các công trình nghiên cứu khảo cổ học đã thể hiện ngày càng rõ hơn cách / hướng tiếp cận những nền văn hóa khảo cổ từ việc nghiên cứu môi trường sinh thái tự nhiên - cũng là môi trường sống của chủ nhân trong quá khứ của những nền văn hóa ấy. Không phải ngẫu nhiên mà khi nói đến văn hóa Óc Eo - một nền văn hóa cổ phát triển từ đầu Công nguyên đến TK VII và truyền thống của nó còn kéo dài đến thế kỷ X - những nhà nghiên cứu thường gắn địa bàn phân bố của nó với đồng bằng sông Cửu Long - Tây Nam bộ, mặc dù hiện nay đã phát hiện một số di tích văn hóa Óc Eo ở lưu vực sông Đồng Nai thuộc miền Đông Nam bộ.

 • 745

Lần đầu tiên phát hiện bộ sưu tập tiền xu cổ Nhật Bản tại Hà Tĩnh
 • 14/03/2018 04:19

Lần đầu tiên phát hiện bộ sưu tập tiền xu cổ Nhật Bản tại Hà Tĩnh

Ngày 13/3, thông tin từ Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đơn vị đang lưu giữ bộ sưu tập đồng tiền xu cổ Nhật Bản để tiếp tục nghiên cứu đánh giá về sự hình thành và phát triển mối giao thương buôn bán của các triều đại phong kiến Việt Nam trên vùng đất Hà Tĩnh.

 • 322

Khu Di tích Ba Thê – Óc Eo ( An Giang )và vấn đề bảo tồn di tích Văn hóa Óc Eo hiện nay.
 • 19/01/2018 00:44

Khu Di tích Ba Thê – Óc Eo ( An Giang )và vấn đề bảo tồn di tích Văn hóa Óc Eo hiện nay.

Những năm gần đây, trong các công trình nghiên cứu khảo cổ học đã thể hiện ngày càng rõ hơn cách/ hướng tiếp cận những nền văn hóa khảo cổ từ việc nghiên cứu môi trường sinh thái tự nhiên – cũng là môi trường sống của chủ nhân trong quá khứ của những nền văn hóa ấy. Không phải ngẫu nhiên mà khi nói đến văn hóa Óc Eo – một nền văn hóa cổ phát triển từ đầu Công nguyên đến TK VII và truyền thống của nó còn kéo dài đến thế kỷ X – những nhà nghiên cứu thường gắn địa bàn phân bố của nó với đồng bằng sông Cửu Long – Tây Nam bộ, mặc dù hiện nay đã phát hiện một số di tích văn hóa Óc Eo ở lưu vực sông Đồng Nai thuộc miền Đông Nam bộ.

 • 263

Khu Di tích Ba Thê – Óc Eo ( An Giang ) và vấn đề bảo tồn di tích Văn hóa Óc Eo hiện nay.
 • 18/01/2018 00:44

Khu Di tích Ba Thê – Óc Eo ( An Giang ) và vấn đề bảo tồn di tích Văn hóa Óc Eo hiện nay.

Những năm gần đây, trong các công trình nghiên cứu khảo cổ học đã thể hiện ngày càng rõ hơn cách/ hướng tiếp cận những nền văn hóa khảo cổ từ việc nghiên cứu môi trường sinh thái tự nhiên – cũng là môi trường sống của chủ nhân trong quá khứ của những nền văn hóa ấy. Không phải ngẫu nhiên mà khi nói đến văn hóa Óc Eo – một nền văn hóa cổ phát triển từ đầu Công nguyên đến TK VII và truyền thống của nó còn kéo dài đến thế kỷ X – những nhà nghiên cứu thường gắn địa bàn phân bố của nó với đồng bằng sông Cửu Long – Tây Nam bộ, mặc dù hiện nay đã phát hiện một số di tích văn hóa Óc Eo ở lưu vực sông Đồng Nai thuộc miền Đông Nam bộ.

 • 2576

Khảo cổ học và môi trường sinh thái (Phần 2 và hết)
 • 20/12/2017 00:00

Khảo cổ học và môi trường sinh thái (Phần 2 và hết)

2.2 Tiểu vùng văn hóa Tây Nam bộ. Cho đến nay thành tựu chủ yếu là về một nền văn hóa cổ phát triển từ đầu Công nguyên đến TK VII và truyền thống của nó còn kéo dài đến thế kỷ X – XIII, đó là văn hóa Óc Eo với trung tâm là tứ giác Long Xuyên, vùng trũng ngập lớn nhất ở đồng bằng sông Cửu Long.

 • 256

Khảo cổ học và môi trường sinh thái (Phần 1)
 • 19/12/2017 09:31

Khảo cổ học và môi trường sinh thái (Phần 1)

1.Khảo cổ học Việt Nam và việc nghiên cứu khảo cổ từ môi trường sinh thái.

 • 264

Khái quát về các di tích khảo cổ học thuộc giai đoạn “Tiền Óc Eo” ở Nam Bộ.
 • 11/12/2017 00:00

Khái quát về các di tích khảo cổ học thuộc giai đoạn “Tiền Óc Eo” ở Nam Bộ.

Từ sau năm 1975, nghiên cứu về các văn hóa cổ ở Nam Bộ là một nhiệm vụ trọng yếu của khảo cổ học Việt Nam. Những phát hiện mới về văn hóa Đồng Nai, văn hóa Óc Eo đã làm cho diện mạo các nền văn hoá cổ này ngày càng rõ nét.

 • 494