Thứ Hai, 06/04/2020
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức nhân sự

+ Ban Giám đốc

 

+ Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH, TỔNG HỢP

1

Nguyễn Hoài Nam

 Trưởng phòng

024.39336214

Bộ phận Hành chính, Tổng hợp

 

1

Lê Lan Anh

Phó Trưởng phòng

024.38252853

2

 Nguyễn Tiến Điệp

 Phó Trưởng phòng

 024.39336214

Bộ phận Tổ chức, cán bộ

1

Hoàng Duy Tiến

Phó Trưởng phòng (Phụ trách Bộ phận)

024.39336370

2

Phạm Thị Đức Trang

Phó Trưởng phòng

024.39330394

3

Lê Thị Hồng Thu

Phó Trưởng phòng

024.39330021

Bộ phận Kế hoạch

1

Lê Thị Kim Thoa

Phó Trưởng phòng (Phụ trách Bộ phận)

024.39336232

Bộ phận Tài chính, Kế toán

1

Nguyễn Thúy Hằng

Phó Trưởng phòng (Phụ trách Bộ phận)
Kế toán trưởng

024.39336217

2

Nông Văn Tân

Phó Trưởng phòng

024.39336371

Bộ phận Hợp tác quốc tế

 

1

Phan Tuấn Dũng

Phó Trưởng phòng (Phụ trách Bộ phận)

024.39336327

 

2

Đặng Thị Tuyết Thanh

Phó Trưởng phòng

 024.39335451 

 

Bộ phận Kỹ thuật, công nghệ

 

1

Nguyễn Văn Sơn

Phó Trưởng phòng (Phụ trách Bộ phận)

024.39387672

 

2

Vũ Quốc Bảo

Phó Trưởng phòng

024.38261651

 

PHÒNG NGHIÊN CỨU, SƯU TẦM

1

Nguyễn Mạnh Thắng

 Trưởng phòng

024.39342222

2

Nguyễn Ngọc Chất

Phó Trưởng phòng

024.39387669

3

Lê Văn Chiến

Phó Trưởng phòng

024.38254323

PHÒNG QUẢN LÝ HIỆN VẬT

1

Đinh Ngọc Triển

Trưởng phòng

024.38242433

2

Đào Lê Quế Hương

Phó Trưởng phòng

024.39335628


PHÒNG BẢO QUẢN

1

Nguyễn Thị Hương Thơm

Trưởng phòng

024.39336374

2

Nguyễn Sỹ Nam

Phó Trưởng phòng

024.39378328

3

Vũ Văn Dương

Phó Trưởng phòng

024.39336385

PHÒNG TRƯNG BÀY

1

Nguyễn Quốc Bình

Trưởng phòng

024.39331253

2

Trần Thị Thu Hà

Phó Trưởng phòng

 024.39335451

3

Nông Quốc Tuấn

 Phó Trưởng phòng

024.39336373

4

Lê Đức Vịnh

Phó Trưởng phòng

024.39378329

 

PHÒNG GIÁO DỤC, CÔNG CHÚNG

1

Nguyễn Thị Thu Hoan

Trưởng phòng

024.39330020

2

Phạm Thị Mai Thủy

Phó Trưởng phòng

024.39335628

PHÒNG TRUYỀN THÔNG

1

Tô Thị Thủy Lâm

Trưởng phòng

024.39331756

2

Nguyễn Thị Tường Khanh

Phó Trưởng phòng

024.39335451

PHÒNG TƯ LIỆU, THƯ VIỆN

1

Nguyễn Thị Thúy Hà

Trưởng phòng

024.39334856

2

Hoàng Ngọc Chính

Phó Trưởng phòng

024.39387671

PHÒNG BẢO VỆ

1

Nguyễn Tuấn Anh

Trưởng phòng

024.39387673

2

Nguyễn Đỗ Đỗ Hà

Phó Trưởng phòng

024.39387673

3

Trần Thanh Hoàn

Phó Trưởng phòng

024.39340332