Thứ Sáu, 27/05/2022
 • Tiếng Việt
 • English
 • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Kỳ lạ Trường Lũy: Cơ hội lớn
 • 05/05/2022 16:48

Kỳ lạ Trường Lũy: Cơ hội lớn

Christopher Young, Chủ tịch Hội đồng di sản Anh, cố vấn UNESCO, trong báo cáo về chuyến khảo sát Trường Lũy, trình bày tại Tọa đàm về Trường Lũy ngày 16.4.2010, có nêu đại ý: Trường Lũy là một di tích thật ấn tượng.

 • 123

Kỳ lạ Trường Lũy: Thành lũy bí ẩn dần lộ diện
 • 04/05/2022 10:08

Kỳ lạ Trường Lũy: Thành lũy bí ẩn dần lộ diện

Trường Lũy được ghi chép khá nhiều trong các tác phẩm lịch sử, quốc chí và địa phương chí biên soạn dưới triều Nguyễn, như: Đại Nam thực lực, Đại Nam liệt truyện, Đại Nam nhất thống chí, Đồng Khánh địa dư chí (Quốc sử quán triều Nguyễn), Bản triều bạn nghịch liệt truyện (Kiều Oánh Mậu), Viêm Giao trưng cổ ký (Cao Xuân Dục), Quảng Ngãi tỉnh chí (Nguyễn Bá Trác chủ trương), Quảng Ngãi nhất thống chí (Lê Ngại)...

 • 132

Kỳ lạ Trường Lũy: Nguyễn Thân - Kẻ gian hùng
 • 28/04/2022 09:36

Kỳ lạ Trường Lũy: Nguyễn Thân - Kẻ gian hùng

Nguyễn Thân (1854 - 1914) tự Nho Bá, hiệu Thạch Trì, quê ở làng Thạch Trụ, H.Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, là con trưởng của Nguyễn Tấn và là người con duy nhất của mẹ mình, bà Lê Thị Bình. Ông ta là võ quan nhà Nguyễn đồng thời là một cộng sự đắc lực của quân Pháp xâm lược.

 • 153

Kỳ lạ Trường Lũy: Nguyễn Tấn và Phủ Man tạp lục
 • 25/04/2022 10:03

Kỳ lạ Trường Lũy: Nguyễn Tấn và Phủ Man tạp lục

Phủ Man tạp lục (ghi chép về chuyện phủ dụ người Thượng) có thể xem là tập sách đầu tiên viết về dân tộc thiểu số một cách có hệ thống, ghi lại những tri thức cũng như các hoạt động của Nguyễn Tấn trong vai trò một quan phái của triều đình nhà Nguyễn lĩnh nhiệm vụ chiêu dụ các dân tộc ít người ở miền thượng du Trung bộ, mà chủ yếu là vùng phía tây Quảng Ngãi.

 • 91

Kỳ lạ Trường Lũy: Lê Văn Duyệt - Tướng quân xây Trường Lũy
 • 19/04/2022 15:09

Kỳ lạ Trường Lũy: Lê Văn Duyệt - Tướng quân xây Trường Lũy

Trong số các nhân vật lịch sử có liên quan Trường Lũy, Lê Văn Duyệt là người đóng vai trò quan trọng bậc nhất, vì chính ông là người đề xuất, sau đó phụng mệnh vua Gia Long tổ chức công cuộc kiến lập Trường Lũy.

 • 202

Kỳ lạ Trường Lũy: Bùi Tá Hán và đoạn Trường Lũy
 • 18/04/2022 10:41

Kỳ lạ Trường Lũy: Bùi Tá Hán và đoạn Trường Lũy

Sơn phòng - Trường Lũy gắn với nhiều nhân vật nổi tiếng khắp trong Nam, ngoài Bắc như Bùi Tá Hán, Nguyễn Cư Trinh, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Tấn, Đỗ Đăng Đệ, Huỳnh Quang, Nguyễn Thân…

 • 107

Kỳ lạ Trường Lũy: Sơn phòng Quảng Ngãi
 • 14/04/2022 10:34

Kỳ lạ Trường Lũy: Sơn phòng Quảng Ngãi

Gắn với Trường Lũy là một tổ chức quản lý - quân sự có tên là Sơn phòng.
Tập sách Quảng Ngãi tỉnh chí do Nguyễn Bá Trác (Tuần vũ Quảng Ngãi và cũng là một học giả thông tuệ cả cựu học lẫn tân học) chủ trương biên soạn và trình lên Hoàng đế Bảo Đại năm 1933, là một trong những tài liệu miêu tả khá cụ thể về Sơn phòng, như sau: Thời Bùi Tá Hán trấn nhậm đất Quảng Nam, ông cho đắp ở miền tây Quảng Ngãi các đoạn Trường Lũy để ngăn chặn xung đột đông tây. Sở dĩ có tên như vậy, vì lũy chỉ đắp từng đoạn, mỗi đoạn có một đồn/bảo trấn đóng.

 • 141

Kỳ lạ Trường Lũy: Quy mô ấn tượng
 • 12/04/2022 09:19

Kỳ lạ Trường Lũy: Quy mô ấn tượng

Khi nói đến lịch sử trung cận đại vùng đất Quảng Ngãi, các sử gia thường nhắc đến những vụ “nổi dậy” hoặc “bạo loạn” của người thượng Đá Vách.
Đây là cách sử dụng từ ngữ theo quan điểm khác nhau, nói về những vụ đụng độ bằng vũ lực giữa người Kinh (chính xác là quân đội của triều đình phong kiến Việt Nam) và các nhóm vũ trang của các dân tộc thiểu số ở miền tây Quảng Ngãi, chủ yếu là người Hrê sống ở núi rừng thuộc khu vực núi Đá Vách (Thạch Bích) và lân cận.

 • 113

Kỳ lạ Trường Lũy: Tên gọi và lịch sử hình thành
 • 07/04/2022 09:35

Kỳ lạ Trường Lũy: Tên gọi và lịch sử hình thành

Việc đắp các đoạn Trường Lũy, dựng các “Bảo ông Trấn” dọc miền tây Quảng Ngãi dưới thời Bùi Tá Hán (1496 - 1568) trấn nhậm đất Quảng Nam (nay là các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định) được xem là sự khởi đầu của việc hình thành Trường Lũy.

 • 138

Có một kho báu “độc nhất vô nhị” của quốc gia
 • 04/04/2022 08:56

Có một kho báu “độc nhất vô nhị” của quốc gia

20 hiện vật được công nhận là Bảo vật quốc gia của Bảo tàng Lịch sử quốc gia là con số ấn tượng trong hệ thống bảo tàng Việt Nam. Tính đến thời điểm này, chưa một bảo tàng nào đạt đến con số ấy.

 • 173