Thứ Bảy, 21/05/2022
 • Tiếng Việt
 • English
 • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Bảo tàng - Trung tâm học tập suốt đời (Kỳ 2 và hết)
 • 11/08/2014 11:46

Bảo tàng - Trung tâm học tập suốt đời (Kỳ 2 và hết)

Ai cũng học! Lúc nào cũng học! Ở đâu cũng học! và Bảo tàng Lịch sử quốc gia như một trung tâm học tập suốt đời

 • 2650

Bảo tàng - Trung tâm học tập suốt đời
 • 06/08/2014 12:22

Bảo tàng - Trung tâm học tập suốt đời

Ai cũng học! Lúc nào cũng học! Ở đâu cũng học! và Bảo tàng Lịch sử quốc gia như một trung tâm học tập suốt đời (Kỳ 1)

 • 2146

Bảo tàng, nơi kết nối công chúng và nội dung trưng bày
 • 01/08/2014 15:26

Bảo tàng, nơi kết nối công chúng và nội dung trưng bày

Ứng dụng công nghệ kỹ thuật số trong công tác bảo tàng là một xu thế tất yếu hiện nay, nhất là trong công tác truyền thông, quảng bá để đến gần hơn với công chúng. BTLSQG xin giới thiệu bài viết của một chuyên gia người Tây Ban Nha, ông Conxa Rodà, công tác tại Bảo tàng Nghệ thuật quốc gia xứ Catalan - Tây Ban Nha (Museu Nacional d’Art de Catalunya) về vấn đề này.

 • 16176

Hoạt động tư pháp của chính quyền thuộc địa ở tỉnh Hà Đông giai đoạn 1918 – 1928
 • 26/06/2014 08:26

Hoạt động tư pháp của chính quyền thuộc địa ở tỉnh Hà Đông giai đoạn 1918 – 1928

Trong vòng 10 năm (1918 – 1928), thực dân pháp đã có những chính sách cai trị triệt để đối với quần chúng nhân dân ta. Một trong những chính sách cai trị đó là hoạt động tư pháp của chúng đối với chính quyền thuộc địa,và Hà Đông là một trong những trường hợp tiêu biểu đó.

 • 1907

Bảo tàng Lịch sử quốc gia với công tác nghiên cứu, sưu tầm gìn giữ và phát huy giá trị tài liệu, hiện vật góp phần khẳng định bảo vệ Chủ quyền biển đảo Việt Nam
 • 23/06/2014 14:59

Bảo tàng Lịch sử quốc gia với công tác nghiên cứu, sưu tầm gìn giữ và phát huy giá trị tài liệu, hiện vật góp phần khẳng định bảo vệ Chủ quyền biển đảo Việt Nam

Chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là vấn đề thiêng liêng đối với mỗi quốc gia dân tộc. Trải qua mấy nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, nhiệm vụ bảo vệ giữ gìn chủ quyền lãnh thổ là nhiệm vụ sống còn của các triều đại phong kiến Việt Nam. Kể từ khi nước nhà giành lại được nền độc lập tự chủ cho đến nay, vấn đề biên giới và lãnh thổ luôn luôn được lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm đặc biệt. Bảo vệ biên giới quốc gia là bảo vệ non sông gấm vóc của Tổ quốc.

 • 2266

Quan hệ Việt Nam – Campuchia trong thế kỷ XX qua những hiện vật, tư liệu lịch sử đang lưu giữ tại BTLSQG (kỳ 4)
 • 03/06/2014 16:24

Quan hệ Việt Nam – Campuchia trong thế kỷ XX qua những hiện vật, tư liệu lịch sử đang lưu giữ tại BTLSQG (kỳ 4)

Năm 1975, sau những năm tháng cùng kề vai sát cánh, đồng cam, cộng khổ bên nhau tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ chống thực dân, đế quốc, lẽ ra nhân dân hai nước cùng được hưởng hòa bình để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, nhưng tập đoàn Pôn Pốt Yiêng Xa ri đã tiến hành chính sách diệt chủng tàn khốc, chỉ trong 3 năm 8 tháng 20 ngày, chúng đã tàn sát hơn 3 triệu người dân Campuchia, xóa bỏ đến tận gốc mọi cơ sở xã hội, đẩy dân tộc Campuchia vào thảm họa bị diệt chủng.

 • 2285

Những mốc son lịch sử của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
 • 28/05/2014 13:26

Những mốc son lịch sử của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Bảo tàng Lịch sử quốc gia được thành lập ngày 26/9/2011 theo quyết định số 1674/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở sáp nhập Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (BTCMVN) và Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (BTLSVN). Cùng điểm lại những dấu ấn quan trọng của Bảo tàng Lịch sử quốc gia trong quá trình hình thành phát triển.

 • 3105

Quan hệ Việt Nam – Campuchia trong thế kỷ XX qua những hiện vật, tư liệu lịch sử đang lưu giữ tại BTLSQG (Kỳ 3)
 • 07/05/2014 17:04

Quan hệ Việt Nam – Campuchia trong thế kỷ XX qua những hiện vật, tư liệu lịch sử đang lưu giữ tại BTLSQG (Kỳ 3)

Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương ký kết ngày 20-7-1954 là cơ sở pháp lý quốc tế cao nhất xóa bỏ ách thống trị của thực dân Pháp, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam- Campuchia, Lào được thế giới công nhận và tôn trọng. Đó là thắng lợi vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử của tình đoàn kết và liên minh chiến đấu đặc biệt giữa nhân dân 3 nước Đông Dương, trong đó có Việt Nam- Campuchia.

 • 2871

Quan hệ Việt Nam – Campuchia trong thế kỷ XX qua những hiện vật, tư liệu lịch sử đang lưu giữ tại BTLSQG (Kỳ 2)
 • 11/04/2014 10:38

Quan hệ Việt Nam – Campuchia trong thế kỷ XX qua những hiện vật, tư liệu lịch sử đang lưu giữ tại BTLSQG (Kỳ 2)

Việt Nam và Campuchia có mối quan hệ láng giềng gắn bó lâu đời, sát cánh cùng giúp nhau trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc, gìn giữ hòa bình và kiến thiết đất nước.Chặng đường lịch sử của hai dân tộc không phải lúc nào cũng bằng phẳng nhưng luôn sáng ngời tình cảm gắn bó máu xương, cùng khổ cùng vui của tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Campuchia đã và đang được tái hiện thông qua một số tư liệu, hiện vật đang được trưng bày và lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia (BTLSQG).

 • 5137

Vài cảm nhận về nhà Trần và vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị các Di tích lịch sử - văn hóa nhà Trần trên đất Hưng Hà, tỉnh Thái Bình (Phần 2)
 • 25/03/2014 08:47

Vài cảm nhận về nhà Trần và vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị các Di tích lịch sử - văn hóa nhà Trần trên đất Hưng Hà, tỉnh Thái Bình (Phần 2)

Về lập hồ sơ xếp hạng di tích, bảo tồn, phát huy giá trị, qua nội dung các tham luận ở các cuộc hội thảo kể trên, tôi cũng nhận ra rằng: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã nêu cao ý thức trách nhiệm của mình đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc thẩm quyền tập hợp tư liệu, khảo sát, kiểm kê, lập hồ sơ, tranh thủ sự trợ giúp của các cơ quan chuyên ngành ở trung ương chỉ dẫn và bổ túc cho kiến thức, cũng như các cứ liệu khoa học, pháp lý, trên cơ sở đó hoàn thiện hồ sơ để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xếp hạng các di tích cấp tỉnh, để tỉnh trình Bộ Văn hóa, nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia.

 • 3155