Thứ Ba, 16/08/2022
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

19/08/2019 09:29 1469
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Chỉ còn ít ngày nữa, chúng ta sẽ kỷ niệm lần thứ 50 năm ngày qua đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của thế kỷ XX và cũng là ngày kỷ niệm lần thứ 50 tập tài liệu “tuyệt đối bí mật” mà chúng ta thường gọi là Di chúc của Người được công bố trịnh trọng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, để bầu bạn khắp năm châu bốn biển được biết, “khỏi cảm thấy đột ngột” khi Người đi xa. Năm 2019 cũng là năm có ý nghĩa đặc biệt với Bảo tàng Lịch sử quốc gia, bởi cũng vừa tròn 60 năm kỷ niệm Bác Hồ đến thăm Bảo tàng lần đầu tiên (ngày 05 tháng 01 năm1959, cùng năm này, Bác còn đến thăm Bảo tàng 02 lần nữa), 60 năm Bảo tàng Lịch sử quốc gia vinh dự được giao trọng trách gìn giữ, phát huy những di sản đặc biệt quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khác với tất cả các bảo tàng khác trong phạm vi cả nước, với vai trò, vị trí quan trọng của mình, Bảo tàng luôn nhận được sự quan tâm, tới thăm, làm việc, chỉ đạo của  Chủ tịch Hồ Chí Minh (Người đã trực tiếp chỉ đạo thành lập và tới thăm 06 lần). Vì thế, vào dịp này, ngoài niềm thương nhớ, biết ơn vô hạn với công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng, bảo vệ, dựng xây đất nước của Đảng ta, dân tộc ta, cán bộ, viên chức Bảo tàng Lịch sử quốc gia còn có sự biết ơn, xúc động và tự hào vì đã được nhiều lần đón Bác, được nghe Bác nói chuyện, Bác chỉ dẫn những kiến thức về bảo tàng học, cũng như sự chuẩn xác khi truyền tải nội dung lịch sử chứa đựng trong các phòng trưng bày tới công chúng người xem. Những hình ảnh của người chụp chung với cán bộ nhân viên của cơ quan, chụp khi Người đang chăm chú xem nội dung trưng bày, chụp khi người trao đổi thân tình với chuyên gia Liên Xô sang giúp Việt Nam xây dựng Bảo tàng, những bút tích Người để lại trong sổ vàng ghi cảm tưởng… đã trở thành những kỷ vật vô giá, là những ký ức không bao giờ phai về mỗi lần Bác đến thăm Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

1.Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bảo tồn, phát huy di sản và Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Năm 1945, ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, chính quyền cách mạng non trẻ dù phải đối phó với biết bao hiểm họa, thù trong giặc ngoài nhưng chỉ sau hơn 2 tháng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa, ngày 23/11/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành Sắc lệnh 65-một trong những sắc lệnh đầu tiên của Nhà nước dân chủ nhân dân, trong đó điều 4 có ghi: “Bảo tồn tất cả cổ tích trong toàn cõi Việt Nam, cấm phá hủy đình, chùa, đền, miếu, các cổ vật, thành, quách, mộ, chiếu sắc, văn bằng…có ích cho lịch sử”.
Điều đó cho thấy, việc ban hành Sắc lệnh 65 về di sản văn hóa thể hiện rất rõ tình yêu quê hương, đất nước và tầm nhìn chiến lược của Bác Hồ - nhà lãnh đạo uyên bác đối với di sản văn hóa.

Sau khi kết thúc sự nghiệp kháng chiến chống thực dân Pháp với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954), Đảng và Chính phủ mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo thành lập Bảo tàng Lịch sử Việt Nam - một trong những bảo tàng được thành lập sớm nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trên cơ sở kế thừa cơ sở vật chất của Bảo tàng Loui Finô (Louis Finot) - một bảo tàng thuộc Trường Viễn Đông Bác cổ Pháp, xây dựng năm 1926, khánh thành năm 1932. Sau khi tiếp quản công trình (năm 1956) và xúc tiến nghiên cứu, sưu tầm, bổ sung tài liệu hiện vật, chuyển đổi nội dung từ bảo tàng nghệ thuật thành bảo tàng lịch sử. Đến ngày 3/9/1958, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam chính thức mở cửa đón khách tham quan.

Tháng 12 năm 1954 tại phiên họp của Hội đồng Chính phủ dưới sự chủ tọa của
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thảo luận và quyết định việc: “Xây dựng một viện Bảo tàng lấy tên là Viện Bảo tàng Cách mạng”. Ngày 05/01/1959 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến xem nội dung trưng bày trước khi chính thức khánh thành Bảo tàng Cách mạng Việt Nam vào ngày 06 tháng 01 năm 1959 (Ngôi nhà Bảo tàng trước năm 1954 là Sở Thương chính Đông Dương do người Pháp xây dựng năm 1917).

 
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ, nhân viên tham gia xây dựng Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, (nay là Bảo tàng LSQG) ngày 5-1-1959.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đang xem bản dập đúc mặt trống đồng Đông Sơn tại

 Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, (nay là Bảo tàng LSQG) tháng 12-1961.

Ngày 26 tháng 9 năm 2011, Bảo tàng Lịch sử quốc gia được thành lập theo Quyết định số 1674/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sáp nhập Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam - hai cánh chim đầu đàn với bề dày truyền thống và có đóng góp to lớn trong sự nghiệp gìn giữ, bảo tồn, phát huy di sản dân tộc; giáo dục, nuôi dưỡng lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho các thế hệ; cũng như công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc VNXHCN.

2.Sự quan tâm, chỉ dạy và kỷ niệm những lần Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Trong 06 lần Bác tới Bảo tàng, ngoài thăm quan trưng bày, Bác còn nói chuyện, chỉ dạy, viết lưu bút trong sổ vàng, viết bài trên báo Nhân dân về vị trí, nội dung, ý nghĩa, vai trò, cũng là những định hướng hoạt động của Bảo tàng ngay khi mới thành lập.

Lần đầu tiên Bác tới thăm Bảo tàng Lịch sử quốc gia (khi đó là Bảo tàng Cách mạng Việt Nam), là vào chiều ngày 5-1-1959, một ngày trước khi Bảo tàng được khánh thành. Sau khi xem xong trưng bày bảo tàng, trong khi nói chuyện với anh chị em cán bộ của bảo tàng, Người nói: “Chấp hành chỉ thị của Trung ương Đảng, Chính phủ, các gia đình cách mạng, cơ sở cách mạng và cán bộ, ai giữ được lưu niệm cách mạng đem nộp cho Viện. Bác cũng có cái này, không biết các chú có giữ được không?”. Đồng chí Giám đốc Bảo tàng Cách mạng Việt Nam Đặng Xuân Thiều nói: “Thưa Bác, chúng cháu quyết tâm giữ gìn ạ”. “Nếu giữ được, Bác đưa để mà dùng!”. Bác đưa cho đồng chí Đặng Xuân Thiều một cái túi trong đó chỉ có một chiếc lược làm bằng vỏ đồi mồi, có khắc dòng chữ “Nguyễn Thị Thanh, Côn Đảo, 1917”. Sau khi xác minh, chiếc lược này là của bà Nguyễn Thị Thanh - vợ ông Nguyễn Đình Kiên (Tú Kiên) - một nhân sĩ yêu nước ở Hà Tĩnh. Năm 1917, bà ra nhà tù Côn Đảo thăm chồng. Khi về, Ông đã tặng bà chiếc lược này. Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, bà là Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh. Trong lần ra Hà Nội dự Hội nghị Phụ nữ Cứu quốc, bà đã đem theo chiếc lược với ý định nếu được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh thì sẽ tặng Người kỷ vật này. Đúng như ý nguyện của bà, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến nói chuyện với Hội nghị và bà mang chiếc lược tặng Bác. Người đã giữ gìn cẩn thận “kỷ vật vô giá” - như lời Người đã nói với bà Nguyễn Thị Thanh khi nhận chiếc lược và khi đến thăm Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Người đã mang theo và tặng lại cho Bảo tàng. Qua đây, chúng ta hiểu thêm rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh là người luôn trân trọng tình cảm của nhân dân giành cho mình. Người luôn ý thức giữ gìn kỷ vật, trao tặng và tin tưởng Bảo tàng Cách mạng Việt Nam sẽ là nơi lưu giữ, bảo quản tốt nhất cũng như trưng bày, giới thiệu đến các tầng lớp nhân dân đến tham quan.

Sau đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ghi nhận xét vào cuốn sổ vàng của Bảo tàng: “Chưng bày khéo, giải thích rõ,Viện Bảo tàng là một trường học tốt về
lịch sử cách mạng của dân tộc Việt Nam ta”
. Niềm tin ấy đã được Người khẳng định thêm một lần nữa.

 

Bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sổ vàng lưu niệm của Bảo tàng Cách mạng

Việt Nam, (nay là Bảo tàng LSQG) ngày 20-01-1960

Lần thứ hai, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng ông R.Pra-xát, Tổng thống Ấn Độ tới thăm Bảo tàng vào sáng 23-3-1959. Người trực tiếp hướng dẫn Tổng thống Ấn Độ xem bảo tàng và nói về cách kéo pháo của bộ đội ta bằng sức người với chiếc tời bằng gỗ ở phòng trưng bày về “Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ”.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Ngài Pra Xát, Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ

tham quan Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, (nay là Bảo tàng LSQG) ngày 23-3-1959

Ba tháng sau, 9h sáng ngày 25-6-1959, Người lại cùng Tổng thống nước Cộng hòa Inđônêxia Xucácnô đến thăm Bảo tàng. Lần này, trong khi hướng dẫn Tổng thống Xucácnô tham quan bảo tàng, đồng chí thuyết minh, khi giới thiệu về cụ Phan Chu Trinh đã đã nhấn mạnh Cụ là tiêu biểu cho chủ nghĩa cải lương trong phong trào yêu nước
Việt Nam đầu thế kỷ XX. Nghe đến đó, Bác liền chạm nhẹ vào tay đồng chí thuyết minh. Bằng kinh nghiệm của mình, đồng chí thuyết minh hiểu rằng là “có chuyện” nên không nói thêm nữa và đưa đoàn sang phòng bên. Mới ra khỏi cửa, Bác liền bảo: “Cụ Phan thực sự là người yêu nước!”. Bác nói rất nhẹ nhàng, nhưng câu nói đó là in sâu trong tâm khảm người cán bộ thuyết minh của bảo tàng. Từ đó, đồng chí luôn nghĩ đến điều đó và thận trọng hơn khi đưa ra đánh giá các nhân vật lịch sử, các sự kiện lịch sử trong quá trình thuyết minh phục vụ khách tham quan.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Ngài Xucácnô, Tổng thống nước Cộng hòa Inđônêxia tham quan Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, (nay là Bảo tàng LSQG) 
ngày 25-6-1959 

Mười ngày sau trên trang 3 báo Nhân Dân số ra ngày 4-7-1959 có đăng bài viết của Bác Hồ với bút danh T.L nhan đề “Xem Viện Bảo tàng Cách mạng”. Với bài viết này, Bác đã là tác giả đầu tiên tuyên truyền, giới thiệu, gợi ý cho người xem khi xem Bảo tàng Cách mạng Việt Nam. Trong bài báo này, Người có viết: “…Hôm cùng đi xem Viện Bảo tàng Cách mạng với Tổng thống Xu-Các-Nô (In-đô-nê-xi-a), một người bạn nói một cách thắm thiết: “Nếu người ta chú ý, thì xem Viện Bảo tàng Cách mạng một lần cũng bằng học một pho lịch sử cách mạng. Người còn viết: “Nếu mọi người học tập thấm nhuần tinh thần anh dũng và chí khí kiên cường, học được ở Viện Bảo tàng, mà quyết tâm làm đúng chính sách của Đảng, đi đúng đường lối quần chúng, đặt lợi ích chung lên lợi ích riêng, thì chúng ta nhất định thắng lợi trong mọi việc”. Và Người kết luận: “Nói tóm lại người đến xem Viện bảo tàng cần vừa xem vừa suy nghĩ và liên hệ với bản thân mình. Các đồng chí phụ trách giới thiệu thì cần nói rõ ý nghĩa cách mạng của những vật chưng bày. Làm như thế sẽ rất bổ ích.

Sáng ngày 12-3-1963, Bác cùng đi với Vua Lào Xrixavang Vát thana và Thủ tướng Lào Xuvana Phuma tới thăm Bảo tàng Cách mạng Việt Nam. Khi xem xong sa bàn “Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ”, Bác nói “Bảo tàng làm được cái sa bàn đẹp đấy”.

 
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng vua Lào Xrixavang Vátthana thăm bảo tàng và xem sa bàn

 “Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ” tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam,

(nay là Bảo tàng LSQG) ngày 12-3-1963.

Lần cuối cùng, Người đến thăm Bảo tàng vào sáng ngày 21-10-1964, chỉ hơn hai tháng sau khi Đế quốc Mỹ bắt đầu chiến tranh phá hoại miền Bắc. Người đi cùng ông Môđibô Câyta, Tổng thống nước Cộng hòa Mali. Trong khi đoàn đi xem bảo tàng, Bác tự đi riêng xem các phòng trưng bày. Đến phòng “Phong trào cách mạng miền Nam” Bác dừng lại xem một lúc rồi nói: “Bác đến bảo tàng mấy lần, ngay từ ngày mới khánh thành, nhưng cho đến nay, nội dung phòng này vẫn như trước. Phong trào cách mạng miền Nam bây giờ khác lắm rồi. Phải chỉnh lý, bổ sung nội dung trưng bày cho phù hợp với tình hình mới chứ”. Đến phòng trưng bày về cải cách ruộng đất, Bác hỏi “Phòng này là phòng gì?”. Người còn dạy: “Sao không có tên phòng ở ngoài? Hồi còn hoạt động ở nước ngoài, Bác hay đi xem các bảo tàng. Ở đó họ đều có sơ đồ các phòng có đánh số, mỗi phòng đều có biển ghi tên. Khách đến xem bảo tàng chỉ cần xem sơ đồ, tên phòng là biết ngay phòng mình cần xem”. Tiếp thu ý kiến của Bác, từ đó Bảo tàng đã làm sơ đồ và biển tên các phòng trưng bày.

Khi nghe đồng chí thuyết minh nói về sự kiện Bác về nước năm 1941 và hôn nắm đất ở cột mốc biên giới Việt - Trung, Bác ghé tai nói nhỏ: “Bác không mất vệ sinh như thế đâu.”

Đến phòng trưng bày về “Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ”, đồng chí thuyết minh bảo tàng nói: “Điện Biên Phủ là một tập đoàn cứ điểm, Đông giáp...”. Thấy thế, Bác nói luôn: “Này chú! Các vị khách không có nhiều thời gian đâu. Chú giới thiệu như vậy bao giờ mới xong? Phải nói khái quát, tập trung, đi thẳng vào vấn đề, đừng Đông – Tây – Nam – Bắc gì nữa”. Rồi Người giới thiệu cho cả đoàn nghe bằng tiếng Pháp trong vòng đúng 7 phút. Đó là một bài học hết sức sinh động cho những cán bộ làm công tác thuyết minh của Bảo tàng.

Qua kỷ niệm trong những lần Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc với Bảo tàng Lịch sử quốc gia, những lời dạy của Người về công tác sưu tầm, trưng bày và thuyết minh bảo tàng vẫn luôn là những bài học quý báu cho những lớp cán bộ chuyên môn sau này. Trưng bày dễ hiểu, hấp dẫn, thường xuyên nghiên cứu thay đổi nội dung trưng bày để phù hợp và đáp ứng được nhu cầu của khách tham quan bảo tàng. Cán bộ làm công tác thuyết minh đòi hỏi phải có hiểu biết sâu sắc về các vấn đề lịch sử, các nhân vật, sự kiện lịch sử; Giao tiếp gần gũi, thân thiện với khách tham quan; Phương pháp thuyết minh ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng khách tham quan. Trong quá trình làm việc phải không ngừng học hỏi, nghiên cứu, trang bị cho mình những hiểu biết, kiến thức, kỹ năng cần thiết. Những cách làm không mang tính hình thức, nhưng lại vô cùng hiệu quả, thiết thực.

Về việc gìn giữ, cách ứng xử với di sản và hoạt động thực tiễn của Bác Hồ còn gắn với một sưu tập đặc biệt mà Bảo tàng Lịch sử quốc gia hiện đang lưu giữ, bảo quản và phát huy đó là Bộ sưu tập bảo vật hoàng cung triều Nguyễn. Đây là khối di sản có giá trị đặc biệt của quốc gia là bộ sưu tập cung đình duy nhất, đầy đủ nhất còn tồn tại phản ánh diện mạo đời sống hoàng cung của vương triều phong kiến cuối cùng ở Việt Nam. Bộ sưu tập gồm khoảng 2500 hiện vật, vốn đương thời do các ngự xưởng chế tác dành riêng cho các vua và hoàng tộc sử dụng với sự quản lý vô cùng nghiêm cẩn.

Ngày 30 tháng 8 năm 1945, ngay sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, tại tầng 2 lầu Ngũ Phụng trên đài Ngọ Môn trước Đại Nội Huế đã diễn ra nghi thức trao ấn kiếm thoái vị của vua Bảo Đại cho phái đoàn đại diện của Chính phủ cách mạng lâm thời
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trước đó, trong buổi hội kiến chuẩn bị cho lễ thoái vị, vua Bảo Đại đã thống nhất bàn giao toàn bộ tài sản của vương triều cho chính quyền cách mạng. Do đó, ngày 27 và 28 tháng 8 việc kiểm đếm đã được Đồng lý Ngự tiễn văn phòng Nội các Phạm Khắc Hòe tiến hành. Người thay mặt Chính phủ Cách mạng lâm thời để kiểm nhận tài sản là Bộ trưởng Bộ Lao động Lê Văn Hiên. Sau lễ thoái vị, toàn bộ tài sản này đã được chuyển ra Hà Nội và sau đó được Bộ Tài chính bàn giao Bảo tàng Lịch sử Việt Nam vào ngày 17 tháng 12 năm 1959.

Sưu tập bảo vật triều Nguyễn có đến hàng ngàn bảo vật rất giá trị cả về kinh tế, văn hóa và lịch sử (chất liệu chế tác của bộ sưu tập là những loại đặc biệt quý hiếm, mang biểu tượng của quyền uy hoàng tộc như vàng bạc, đá quý, các loại ngọc, ngà voi, đồi mồi, kim sa, pha lê…), nhưng trước khi được đưa về lưu giữ và phát huy tại BTLSQG lại là câu chuyện lịch sử có thật về hành trình khá cam go, có những lúc số mệnh của các bảo vật như ngàn cân treo sợi tóc. 

Theo Nhật ký của Đồng chí Trần Huy Liệu  (Trưởng phái đoàn đại diện của Chính phủ cách mạng lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào Huế nhận trao ấn kiếm thoái vị của vua Bảo Đại): Thoạt tiên, chúng được đưa ra Liên khu V và đi theo cuộc kháng chiến suốt 9 năm. Do điều kiện kháng chiến phải di chuyển nhiều, kho tàng không được đảm bảo an toàn lại thêm hoàn cảnh thiếu thốn đủ điều,Ủy ban Kháng chiến Liên khu V đề nghị với Bác Hồ và Chính phủ bán để lấy tiền xung công quỹ phục vụ kháng chiến. Nhưng Bác Hồ không đồng ý, Người nói rằng, đó là di sản ông cha để lại, không thể bán được. Qua đây càng cảm phục vị lãnh tụ thiên tài, kính yêu của dân tộc, Người có kiến thức uyên bác, tầm nhìn xa và trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt vẫn có lòng tin tất thắng vào ngày mai của dân tộc.

(Còn nữa)

 

TS. Nguyễn Văn Cường

 (Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bảo tàng Lịch sử quốc gia)

ThS. Nguyễn Hoài Nam

 (Trưởng phòng HC-TH Bảo tàng Lịch sử quốc gia)

 

Tài liệu tham khảo:

1 - 40 năm Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (1959-1999). Bảo tàng Cách mạng
Việt Nam. Hà Nội. 1999.

2 - Bảo tàng Cách mạng Việt Nam - Trường học tốt về lịch sử cách mạng. Bảo tàng Cách mạng Việt Nam. NXB Chính trị quốc gia. Hà Nội, 2004.

3 - 50 năm Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (1958-2008). Bảo tàng Lịch sử Việt Nam.
Hà Nội. 2008.

4 - Bảo tàng Lịch sử quốc gia – Khởi đầu một hành trình mới. Bảo tàng Lịch sử
quốc gia. Hà Nội. 2016.

5 - Tư tưởng Hồ Chí Minh. Giáo trình cao cấp lý luận chính trị. Học viện chính tri quốc gia Hồ Chí Minh. NXB Lý luận Chính trị. Hà Nội, 2019.

6 - Chủ tịch Hồ Chí Minh với xây dựng Đảng, Nxb Thanh Niên.

7 - Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về trung với nước hiếu với dân, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2009.

8 - Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước, Nbx Thanh Niên.

9 - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia.

10 - Phạm Mai Hùng (2003), Gìn giữ và phát huy Di sản văn hóa dân tộc, Nxb Văn hóa Thông tin.

11 - Phạm Quốc Quân (2011), Ngã ba di sản, Nxb Văn hóa Thông tin.

12 - Các Thông báo khoa học, Đề tài NCKH của Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

13 - Cục Di sản văn hóa (2005), Hội đồng Quốc tế các bảo tàng - Lịch sử và Quy tắc đạo đức bảo tàng (bản dịch), Cục Di sản văn hóa xuất bản,

14 - Timothy Ambrose - Crtspin Paine (2000), Cơ sở bảo tàng (bản dịch), Bảo tàng Cách mạng Việt Nam xuất bản. 

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ:

Bài nổi bật

Bài viết khác

Từ thung lũng Thần Sa (Thái Nguyên) – Bàn về mối quan hệ giữa kỹ nghệ Ngườm và văn hóa Bắc Sơn

Từ thung lũng Thần Sa (Thái Nguyên) – Bàn về mối quan hệ giữa kỹ nghệ Ngườm và văn hóa Bắc Sơn

  • 15/08/2019 09:50
  • 1956

Thung lũng Thần Sa lần đầu tiên được giới khảo cổ học nước nhà chú ý sau đợt khai quật hang Miệng Hổ vào năm 1972 (Hoàng Xuân Chinh, Trần Ngọc 1972a; Hoàng Xuân Chinh, Trần Ngọc 1972b: 45; Hoàng Xuân Chinh, Vũ Thế Long 1972: 30). Liên tiếp trong 3 năm liền: 1980, 1981, 1982 các nhà khảo cổ học Việt Nam đã có nhiều đợt khảo sát, điều tra và khai quật khảo cổ tại khu vực Thần Sa. Một trong những thành tựu lớn của các đợt khai quật này là đã phát hiện hơn 10 di tích khảo cổ mới, trong đó nổi bật là di chỉ Mái đá Ngườm. Phần lớn kết quả của đợt nghiên cứu này đã đ­ược trình bày trong cuốn sách Thần Sa, những di tích của con ng­ười thời đại đá do Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (nay là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia) xuất bản năm 1981 (Quang Văn Cậy, Trình Năng Chung, Ngô Thế Phong, Bùi Văn Tiến 1981). Đến nay, đã có gần 20 di tích thuộc thời đại đồ đá phát hiện được trong thung lũng Thần Sa.