Thứ Năm, 19/09/2019
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Kỷ niệm Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945 – 23/9/2012)
  • 22/09/2012 11:46

Kỷ niệm Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945 – 23/9/2012)

Cách đây 67 năm, ngày 2/9/1945 trong lúc hàng chục vạn nhân dân Sài Gòn- Chợ Lớn mít tinh mừng Độc lập thì những tên lính Pháp phản động nổ súng khiêu khích làm nhiều người chết và bị thương.

  • 1270

Bảo vệ và tiếp nối sự nghiệp Cách mạng Tháng Tám
  • 01/09/2012 16:23

Bảo vệ và tiếp nối sự nghiệp Cách mạng Tháng Tám

Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

  • 1620