Thứ Tư, 01/12/2021
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

27/10/2012 15:02 2419
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Đúng ngày này, cách đây 66 năm, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa I đã diễn ra tại Hà Nội từ ngày 28/10 đến 9/11/1946.

Dự họp lần này có 290 đại biểu từ các tỉnh về họp. Quốc hội đã biểu quyết tán thành chính sách chung do Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra, nhận sự từ chức của Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến và ủy nhiệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng ra lập Chính phủ mới - Chính phủ Kháng chiến, theo nguyên tắc đoàn kết, tập hợp nhân tài, không phân biệt đảng phái và bầu Ban Thường trực Quốc hội, gồm 18 thành viên do ông Bùi Bằng Đoàn làm Trưởng ban và các ông Tôn Đức Thắng, Tôn Quang Phiệt làm Phó Trưởng ban.

Chính phủ gồm 12 bộ: Nội vụ, Ngoại giao, Quốc phòng, Kinh tế, Tư pháp, Tài chính, Giáo dục, Canh nông, Giao thông, Lao động, Y tế và Bộ Cứu tế. Quân sự ủy viên hội hợp nhất với Bộ Quốc phòng, Quốc hội đã thảo luận và ngày 8/11/1946 thông qua Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Bản Hiến pháp đó tuyên bố với thế giới nước Việt Nam đã độc lập, dân tộc Việt Nam đã có đủ mọi quyền tự do, phụ nữ Việt Nam đã được đứng ngang hàng với đàn ông để hưởng mọi quyền của công dân. Đó là “Bản Hiến pháp đầu tiên trong lịch sử nước nhà, là một vết tích lịch sử hiến pháp đầu tiên trong cõi Á Đông”. Hiếp pháp đó đã “nêu một tinh thần đoàn kết chặt chẽ giữa các dân tộc Việt Nam và một tinh thần liêm khiết, công bằng của các giai cấp”. Ngày hôm sau, 9/11/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh công bố bản Hiến pháp này.
Nghị quyết của Quốc hội ủy nhiệm Chính phủ và Ban Thường trực Quốc hội thi hành Hiến pháp tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa I (1946).
Ảnh Chính phủ Kháng chiến đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh được Quốc hội khóa I chấp thuận ngày 3/11/1946.
Trong ảnh:
Hàng đầu từ phải sang trái: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Huỳnh Thúc Kháng; Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bộ trưởng không bộ (đến năm 1947) Nguyễn Văn Tố.

Hàng thứ hai từ phải sang trái: Bộ trưởng Bộ Lao động Nguyễn Văn Tạo; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Nguyên Giáp; Bộ trưởng Bộ Tài chính Lê Văn Hiến; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vũ Đình Hòe; Bộ trưởng Bộ Y tế Hoàng Tích Trí; Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính Trần Đăng Khoa; Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng; Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên.

Hàng thứ ba từ phải sang trái: Thứ trưởng Bộ Nội vụ Hoàng Hữu Nam; Bộ trưởng Bộ Canh nông Ngô Tấn Nhơn; Thứ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Khánh Toàn; Bộ trưởng không bộ (từ năm 1947) Bồ Xuân Luật; Thứ trưởng Bộ Canh nông Cù Huy Cận; Thứ trưởng Bộ Giao thông Công chính Đặng Phúc Thông; Thứ trưởng Bộ Kinh tế Trương Công Bích; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Công Tường.
Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (1946)
Chu Văn Lộc - Hoàng Ngọc Chính (Tổng hợp)
baotanglichsuquocgia

Chia sẻ: