Thứ Tư, 01/12/2021
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

27/09/2012 12:50 2516
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Cách đây 72 năm (9/1940-9/2012) nhận thấy sự tan rã của chính quyền thực dân Pháp sau khi phát xít Nhật nhảy vào Đông Dương, quân pháp thất bại và đầu hàng, Đảng bộ Bắc Sơn đã phát động quần chúng nổi dậy cướp chính quyền, tấn công các đồn bốt và các đơn vị lính Pháp đang rút chạy, cướp vũ khí và xây dựng lực lượng vũ trang.

20h ngày 27/9/1940, hơn 600 quân khởi nghĩa, bao gồm các dân tộc Tày, Dao, Nùng, Kinh đã tấn công đồn Mỏ Nhài ( châu lỵ Bắc Sơn) mở đầu cho cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn. Sau khi chiếm châu lỵ, Ban chỉ huy cuộc khởi nghĩa tuyên bố xóa bỏ chính quyền cũ. Các ngày 28 và 29/9/1940, quân khởi nghĩa tiếp tục tấn công vào tàn quân Pháp ở đèo Canh Tiêm, Sập Dì.

Đ/c Trần Đăng Ninh (1910-1955), Xứ ủy viên Bắc Kỳ, người tham gia lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn năm 1940

Trước tình hình đó, Pháp, Nhật thỏa hiệp với nhau để tập trung đàn áp cuộc khởi nghĩa. Thực dân Pháp đưa quân lên chiếm lại các đồn và đàn áp dữ dội quân khởi nghĩa. Ngay sau khi được tin cuộc khởi nghĩa bùng nổ, Xứ ủy Bắc Kỳ đã cử đồng chí Trần Đăng Ninh lên lãnh đạo và hướng cuộc khởi nghĩa vào mục tiêu xây dựng lực lượng để chiến đấu lâu dài. Giữa tháng 10/1940, Ban chỉ huy khu căn cứ Bắc Sơn được thành lập và ngày 13/10/1940, cuộc họp của Ban chỉ huy tại khu rừng Tân Hương đã quyết định thành lập đơn vị du kích Bắc Sơn đầu tiên. Ngày 28/10/1940, quần chúng cách mạng đang tổ chức mít tinh ở Vũ Lăng, chuẩn bị đánh chiếm lại đồn Mỏ Nhài thì bị quân Pháp tấn công và đàn áp.

Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn thất bại nhưng đã để lại cho cách mạng Việt Nam những bài học có giá trị thực tiễn về khởi nghĩa vũ trang, xây dựng chính quyền, đồng thời đặt nền móng cho việc xây dựng căn cứ địa cách mạng với những lực lượng vũ trang đầu tiên sau này phát triển thành Việt Nam Cứu quốc quân.

Chu Văn Lộc – Hoàng Ngọc Chính

baotanglichsuquocgia

Chia sẻ: