Thứ Ba, 22/09/2020
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

31/08/2008 22:47 886
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
NDĐT - Theo nguồn tin từ Cục Di sản văn hoá Trung Quốc, động đất ở Tứ Xuyên đã phá huỷ nghiêm trọng 65 di sản văn hoá và cấp nhà nước, trong đó có di sản được UNESCO công nhận Di sản thế giới, 119 di sản văn hoá cấp tỉnh.
NDĐT - Theo nguồn tin từ Cục Di sản văn hoá Trung Quốc, động đất ở Tứ Xuyên đã phá huỷ nghiêm trọng 65 di sản văn hoá và cấp nhà nước, trong đó có di sản được UNESCO công nhận Di sản thế giới, 119 di sản văn hoá cấp tỉnh.

Đoàn chuyên gia bảo tồn di sản hiện đang tiếp tục khảo sát hiện trường để lập các phương án khắc phục tổn thất.


Một trong số nhiều chùa cổ thành đống đổ nát.

Một hội nghị bàn thaỏ về công cuộc tôn tạo các di tích văn hoá bị tổn thất sau động đất, cũng vừa được nhóm họp tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên. Tại hội nghị, thống kê thiệt hại đươc công bố thêm rằng một loạt công trình văn hoá, trong đó có các bảo tàng, bị sụp đổ; 841 hiện vật bảo tàng, trong đó 148 hiện vật quí hiếm, cũng bị huỷ hoại.

Hoàng Hạc

Theo THX

(Nguồn: cinet.gov.vn)

Chia sẻ: