Thứ Sáu, 16/04/2021
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

24/09/2014 10:50 1926
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Được xây dựng từ một thỏa thuận hợp tác liên chính phủ ký kết vào ngày 6/3/2007 giữa Pháp và các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Bảo tàng Louvre Abu Dhabi sẽ là một bảo tàng đặc biệt và độc đáo, thể hiện sự năng động của Abu Dhabi và các giá trị ưu tú qua danh nghĩa của Bảo tàng Louvre.

Bảo tàng Louvre Abu Dhabi.

Thỏa thuận này cho phép các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất có được một thiết chế bảo tàng ở cấp độ quốc tế, đưa Abu Dhabi vào trong số các quốc gia có nền văn hóa lớn, đặc biệt là nằm trong số các nước có bảo tàng lớn trên thế giới. Trên quan điểm tổng quát, dự án này giúp cho các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất khẳng định, đây là một trung tâm đối thoại giữa các nền văn minh và văn hóa, đặc biệt là văn minh, văn hóa phương Tây, Trung Đông và châu Á. Cuối cùng, thỏa thuận này cho phép xây dựng một mối quan hệ văn hóa đặc biệt với Pháp, để thừa hưởng kinh nghiệm và di sản hàng nghìn năm của nước này.

Đối với nước Pháp, thỏa thuận này cho thấy vấn đề giám định và chuyên môn trong lĩnh vực bảo tàng của họ rất xuất sắc, xuất phát từ hình mẫu Bảo tàng Louvre ban đầu. Thể hiện cách nhìn rõ nét về các bộ sưu tập của Pháp, để giới thiệu chúng trong một môi trường mới, cho các đối tượng công chúng mới, thỏa thuận này cũng cho phép các dự án bảo tàng của các tổ chức ở Pháp, đối tác của bảo tàng Louvre Abu Dhabi phát triển tốt hơn.

Với việc hình thành bảo tàng tại trung tâm giao lưu văn hóa, các Tiểu vương quốc ở Abu Dhabi thể hiện năng lực sáng tạo và đổi mới thiết chế bảo tàng.

Bảo tàng Louvre Abu Dhabi là bảo tàng tầm cỡ thế giới đầu tiên trong thế giới Ả rập với đầy sáng tạo và tham vọng. Chuyển giao một thiết chế văn hóa từ châu Âu thời kỳ khai sáng cho một quốc gia Ả Rập, mang đặc trưng bản sắc của mình, bảo tàng là dấu ấn về sự khám phá, giao thoa và giáo dục. Tên của nó cũng khẳng định sự liên minh chưa từng có với một bảo tàng lớn nhất thế giới (Louvre). Bảo tàng mang trong mình vẻ đẹp và tri thức, cùng với nước Ả rập hiện đại, tính năng động đặc biệt của bảo tàng này là ở vị trí trung tâm thể giới Ả Rập.

Nhờ vào các khoản vốn vay thông qua thỏa thuận liên chính phủ, ý tưởng về việc đóng góp các bộ sưu tập của công chúng Pháp, trong đó quan trọng nhất là đóng góp từ các đơn vị của Văn phòng quốc tế các bảo tàng ở Pháp như: Trung tâm Pompidou, Bảo tàng Orsay và Bảo tàng Orangerie, Thư viện Quốc gia Pháp, Bảo tàng Quai Branly, Hiệp hội các bảo tàng quốc gia- Cung điện Grand Palais, Bảo tàng và cung điện Versailles, Bảo tàng quốc gia nghệ thuật châu Á- Guimet, Trường Louvre, Bảo tàng Rodin, Cung điện Chambord, Cục điều hành di sản và các dự án bất động sản về văn hóa đã cùng thực hiện những ý tưởng theo một chiều hướng mới. Lần đầu tiên trong lịch sử các bảo tàng, các đơn vị này tìm thấy tính liên tục và thống nhất trong việc giới thiệu, vượt qua những giới hạn thể chế thông thường. Tính đa ngành, xem xét đồng thời và tương ứng các hình thức nghệ thuật thuộc những nền văn minh, lựa chọn một cách khoa học và văn hóa được thể hiện ở Bảo tàng Louvre Abu Dhabi. Điều đó đã giúp các nhà bảo tàng học khám phá các cách tiếp cận mới, mang đến một cách nhìn mới về giá trị di sản của các bảo tàng Pháp.

Sự đa dạng của các bộ sưu tập đã đáp ứng được thực tiễn đa văn hóa đang phát triển trong hiện tại và tương lai tại Abu Dhabi. Đặc điểm này cho thấy vai trò của Ả Rập như một trung tâm liên kết giữa Đông và Tây, giữa Bắc và Nam. Lịch sử con đường hương liệu (con đường gia vị) và lịch sử Vịnh Ba Tư, điểm giao thương giữa châu Âu và Ấn Độ Dương, mở ra con đường giao thoa với châu Á và châu Phi, ý tưởng về sự giao thương giữa các nền văn minh được thể hiện nổi bật trong trưng bày của bảo tàng. Sự giao thoa thường xuyên và đặc biệt giữa phương Đông và phương Tây trên thực tế đã hình thành nên Bảo tàng Louvre Abu Dhabi, cho phép thiết chế văn hóa mới này có được vị trí của mình trong toàn cảnh bảo tàng quốc tế. Việc tạo dựng ở Abu Dhabi nhiều bảo tàng khác, cùng các trường đại học, biến các tiểu vương quốc thành địa điểm mới về giáo dục và văn hóa trong khu vực.

Bảo tàng Louvre Abu Dhabi, tầm cỡ thế giới mới trong hệ thống các bảo tàng

Bảo tàng Louvre Abu Dhabi có tầm cỡ thế giới, được nhấn mạnh trong thỏa thuận liên chính phủ ngày 6/3/2007. UAE đã vượt qua một bước quan trọng, cho phép Bảo tàng Louvre Abu Dhabi trở thành bảo tàng tầm cỡ thế giới đầu tiên trong thế giới Ả Rập. Quyết định này không bất ngờ, bởi một đất nước non trẻ đang phát triển, đã đưa ra mong muốn và nhu cầu tiếp nhận các kỹ năng và kiến thức mới. Công nhận tính ưu việt của Bảo tàng Louvre Abu Dhabi, thỏa thuận liên chính phủ chủ định tạo ra thiết chế bảo tàng này, thực hiện các điều khoản hợp tác quốc tế trên quy mô chưa từng có. Bảo tàng Louvre Abu Dhabi được đánh giá ở một cấp độ khác, đặt nền móng cho một thiết chế bền vững mang theo tên của Bảo tàng Louvre. Quan điểm này hoàn toàn phù hợp với xu hướng phát triển quốc tế, ngày càng đa dạng và thống nhất với Bảo tàng Louvre và các bảo tàng Pháp, và bảo tàng mới sẽ được chú ý như một địa điểm khám phá tuyệt vời về văn hóa.

Về kiến trúc của Bảo tàng Louvre tại Abu Dhabi, ngay từ ban đầu, các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đã thụ hưởng dự án của kiến trúc sư Jean Nouvel. Tòa nhà mà ông đã thiết kế cho bảo tàng Louvre tại Abu Dhabi trông rất hiện đại, lối kiến trúc tương phản với các cổ vật sẽ được trưng bày tại đây. Bảo tàng Louvre tại Paris càng nguy nga, tráng lệ bao nhiêu, thì Louvre tại Abu Dhabi lại thông thoáng trong đường nét, kiến trúc đơn giản mà cách sắp đặt tinh tế. Hình khối bề ngoài của tòa nhà trông mềm mại cong tròn, nhưng không gian bên trong lại vuông vức theo lôgíc hình học.

Ý tưởng dự án sẽ thể hiện: các nền văn hóa và văn minh của nhân loại và không xa lạ với các đối tượng công chúng. Tính đa văn hóa được xem như một cơ hội làm phong phú, đa dạng thêm các quan điểm trong trưng bày bảo tàng. Bảo tàng dự kiến giới thiệu nhiều sưu tập như: nghệ thuật thời tiền sử, đồ nội thất Pháp thế kỷ 18, nghệ thuật Hồi giáo, Ấn Độ và Trung Quốc, nghệ thuật châu Phi, nghệ thuật đương đại.

Tính phổ cập - nền tảng lịch sử và triết học: Bảo tàng Louvre Abu Dhabi với Bảo tàng Louvre và các bảo tàng ở Pháp.

Triển khai dự án theo tinh thần trên là một thách thức. Hiện nay, đánh giá về một bảo tàng dưới góc độ phổ cập, đó là xem xét các nhiệm vụ của thiết chế này trong việc giao lưu, tôn trọng và giáo dục về sự đa dạng các hình thức nghệ thuật và văn hóa. Tính phổ cập không thể do một bảo tàng đơn phương thực hiện. Thách thức đó đã được bảo tàng thuộc tầm cỡ quốc tế Louvre Abu Dhabi xứng đáng được ghi nhận.

Bối cảnh đầu tiên của tính phổ quát ở Bảo tàng Louvre Abu Dhabi, được thể hiện rõ nhất trong vấn đề lịch sử các bảo tàng và đặc biệt là ở Bảo tàng Louvre, mà thiết chế bảo tàng tương lai này chỉ có thể mang những nét vượt trội. Cung điện Louvre trở thành Bảo tàng quốc gia vào năm 1793 xuất phát từ tư tưởng của thời kỳ khai sáng và cuộc Cách mạng Pháp.

Giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật, sứ mệnh giáo dục, tầm cỡ quốc gia và nền văn hóa tỏa sáng, nền tảng lịch sử được thể hiện nổi bật và hấp dẫn ở Bảo tàng Louvre Abu Dhabi. Bảo tàng Louvre ở Pháp giống như một hình mẫu và cũng cơ sở tham khảo, nhưng cần phải phù hợp với bối cảnh mới, đáp ứng yêu cầu một bảo tàng mới, trong thỏa thuận ngày 6/3/2007 và đáp ứng nhu cầu cơ bản trong giao lưu văn hóa giữa Pháp và Abu Dhabi. Thách thức này phức tạp hơn, thiết kế cũng đầy cảm hứng về sự đổi mới, truyền thống lịch sử và bảo tàng. Thách thức đặt ra cho Bảo tàng Louvre và các bảo tàng Pháp, cho thấy khả năng của họ trong việc sáng tạo một bảo tàng của thế kỷ 21: Bảo tàng Louvre Abu Dhabi.

Bảo tàng Louvre Abu Dhabi: phương án kiến trúc

Về phương án kiến trúc của Jean Nouvel, người đã thiết kế một bảo tàng cấp thành phố, một cách thay đổi về hình thái kiến trúc Ả Rập, tính phổ cập của Bảo tàng Louvre Abu Dhabi sẽ là một cơ hội để sự đa dạng văn hóa thực sự hưng khởi. Về vấn đề này, Bảo tàng Louvre Abu Dhabi được thể hiện ở các bộ sưu tập của nó. Đặc điểm địa lý, lịch sử và văn hóa của Abu Dhabi chính là bước chuyển giao giữa phương Tây và phương Đông, được hiểu theo nghĩa rộng nhất, trong đó yêu cầu của các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đối với Pháp đã đưa ra một chiều hướng mới tạo thành sức mạnh biểu tượng. Lịch sử của Bảo tàng Louvre Abu Dhabi chỉ mới bắt đầu, dễ dàng cho chúng ta triển khai nhiều tiềm năng trong cách tiếp cận này ngay khi mới thành lập.

Bức tranh: giấc mơ của Jacob de Bartolomé Esteban Murillon. Sưu tầm ở bảo tàng Louvre Abu Dhabi.

Về xây dựng không gian trưng bày của Bảo tàng Louvre Abu Dhabi, một bài toán tổng hợp đã được đặt ra. Tổng thể có 6000 m2 diện tích trưng bày thường xuyên và 2000 m2 diện tích trưng bày có thời hạn, bao gồm các bộ sưu tập của công chúng Pháp, tiếp đó là các sưu tập riêng của bảo tàng. Việc lựa chọn các tác phẩm để đưa ra trưng bày với số lượng khá khiêm tốn: 600 tác phẩm dự kiến trong ngày mở cửa bảo tàng, kết hợp với các bộ sưu tập mượn của Pháp và những sưu tập mua được từ các bảo tàng là một thách thức quan trọng. Về vấn đề này, chính sách mua hiện vật của Bảo tàng Louvre Abou-Dabi, do các nhà quản lý Hãng France-Muséums thực hiện, phối hợp với các cục di sản của Pháp, đảm bảo được tính đa dạng nghệ thuật.

Được đặt theo tên của Bảo tàng Louvre và hướng theo định hướng của bảo tàng này trong cộng đồng các bảo tàng quốc tế, Bảo tàng Louvre Abu Dhabi sẽ có một vai trò quan trọng. Nó sẽ là một trung tâm lớn về lịch sử nghệ thuật và nghiên cứu, cung cấp và hỗ trợ các chương trình đặc thù trong các lĩnh vực liên quan đến những bộ sưu tập của nó và các cách tiếp cận mới của bảo tàng.

Những thách thức trong vai trò giáo dục của bảo tàng

Hướng đến sự chuyển giao văn hóa giữa Pháp và các tiểu vương quốc ở Abu Dhabi, Bảo tàng Louvre Abu Dhabi có một vai trò giáo dục quan trọng. Vì vậy, bảo tàng sẽ trung thành với các sứ mệnh giáo dục của Bảo tàng Louvre và các bảo tàng ở Pháp và luôn luôn được đổi mới. Các dự án của Trường Louvre, một thành viên của Hãng France- Muséums, cũng như thành viên của Viện di sản quốc gia cùng đưa ra kế hoạch thực hiện nhiều chương trình đào tạo cho nhân viên tương lai của bảo tàng, cần kết hợp đào tạo lý thuyết và các khóa thực hành tại các bảo tàng Pháp.

Các khóa thực tập này cho phép thiết lập các mối liên kết chặt chẽ và bền vững giữa các chuyên gia người Pháp và đồng nghiệp tương lai của họ ở các tiểu vương quốc, tạo điều kiện cho việc kết hợp hiệu quả giữa Bảo tàng Louvre Abu Dhabi và các bảo tàng ở Pháp. Tháng 9 năm 2010, tại Abu Dhabi mở một khóa “các nghề ở bảo tàng”, lần đầu tiên kết hợp Trường Louvre và trường Đại học Paris IV Sorbonne. Các khóa học bằng tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Ả Rập được miễn phí tại các cơ sở của Đại học Sorbonne và Louvre Abu Dhabi, giúp các sinh viên trong đó nhiều người đến từ Các tiểu vương quốc đạt được bằng cấp quốc tế do hai tổ chức lớn đảm nhận, để họ có thể tiếp tục đào tạo cho những người khác trong công tác nghiên cứu.

Ngoài ra, Bảo tàng Louvre Abu Dhabi sẽ là một địa điểm lý tưởng cho việc nghiên cứu khảo cổ học, lịch sử và nghệ thuật, là nơi tiếp đón các nhà nghiên cứu và khoa học. Việc truyền tải kiến thức là nhiệm vụ của Bảo tàng Louvre và các bảo tàng Pháp, do vậy đây cũng sẽ là một trong những sứ mệnh quan trọng của Bảo tàng Louvre Abu Dhabi trong tương lai.

Cơ hội từ một dự án văn hóa giữa hai quốc gia, sự hợp tác chưa từng có đối với các bảo tàng Pháp.

Bắt nguồn từ một dự án văn hóa và khoa học, phát triển thông qua giá trị của bảo tàng và văn hóa, biểu tượng gắn với danh tiếng của Bảo tàng Louvre, dự án Bảo tàng Louvre Abu Dhabi đặt các nhiệm vụ: bảo quản, phát triển, trưng bày, giáo dục lên hàng đầu. Chắc chắn rằng, dự án này sẽ mang lại nhiều động lực mới cho các bảo tàng, thông qua việc khẳng định sự năng động và sáng tạo của nó, đặc biệt những yếu tố đó được phát triển nhưng vẫn trung thành với biểu tượng truyền thống, nguyên gốc.

Nguyễn Thúy ( biên dịch)

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Chia sẻ: