Thứ Hai, 04/07/2022
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

03/12/2021 21:17 330
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Sáng ngày 3/12/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua trong nghiên cứu khoa học giai đoạn 2016-2020. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại Hội trường C6, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội và các điểm cầu là các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (Nguồn Bộ VHTT&DL)

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng tham dự và chủ trì Hội nghị. Tham gia Hội nghị có lãnh đạo Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, lãnh đạo các cục, vụ chức năng của Bộ cùng đông đảo lãnh đạo và cán bộ của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

 

Toàn cảnh Hội nghị - Hội thảo (Nguồn Bộ VHTT&DL)

Sau Báo cáo Tổng kết Phong trào thi đua trong nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 - 2020 do Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Nguyễn Thế Hùng trình bày, Hội nghị đã nghe các báo cáo tham luận và phát biểu với 4 nhóm ý kiến: nhóm từ các viện nghiên cứu, nhóm là đơn vị thụ hưởng sản phẩm nghiên cứu, nhóm đơn vị quản lý, tham mưu, nhóm đào tạo và cuối cùng là ý kiến đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả nghiên cứu, ứng dụng, kinh nghiệm, khó khăn, vướng mắc cũng như các đề xuất, kiến nghị với Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ NCKH giai đoạn 2021- 2026.

 

Cán bộ quản lý, thành viên Hội đồng khoa học Bảo tàng Lịch sử quốc gia tham dự Hội nghị qua hình thức trực tuyến tại điểm cầu Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Hà Nội 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng ghi nhận một số kết quả quan trọng trong hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 – 2020 gồm:

Một là, nhận thức về vai trò của khoa học và công nghệ cũng như việc triển khai nghiên cứu các đề tài/ dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ, cấp cơ sở đã có những chuyển biến tích cực.

Hai là, hàng chục đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, trong đó có nhiều đề tài cấp quốc gia và cấp bộ đạt kết quả xuất sắc.

Ba là, hoạt động khoa học và công nghệ ngày càng theo sát và góp phần giải quyết những vấn đề “nóng” của ngành văn hóa, thể thao và du lịch, đã cung cấp thêm cơ sở lý luận và thực tiễn cho cơ quan quản lý nhà nước hoạch định những vấn đề chiến lược, cấp bách của ngành (vấn đề xây dựng đạo đức lối sống, hệ giá trị văn hóa của con người Việt Nam, biện pháp phòng chống bạo lực gia đình, bảo tồn di sản văn hóa, xây dựng sản phẩm du lịch mới gắn với phát triển du lịch bền vững; ứng dụng công nghệ trong xử lý chấn thương, phục vụ huấn luyện vận động viên…).

Bốn là, đội ngũ nghiên cứu khoa học và công nghệ từng bước trưởng thành với nhiều cán bộ nghiên cứu trẻ có năng lực và tâm huyết.

 Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng chỉ ra những hạn chế của hoạt động khoa học và công nghệ, cụ thể là:  Việc ứng dụng kết quả nghiên cứu vào hoạt động thực tiễn trên hai phương diện: phục vụ hoạt động quản lý nhà nước và trở thành công cụ/ sản phẩm phục vụ tác nghiệp, sản phẩm dịch vụ mang lại hiệu quả kinh tế còn thấp;  Chất lượng nghiên cứu của các đề tài chưa cao, nội dung nghiên cứu chưa được đúc kết thành lý luận khoa học để hình thành hệ thống lý luận về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình mang bản sắc Việt Nam; Việc xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chưa được chú trọng, quan tâm thỏa đáng; Số lượng, vai trò của các chuyên gia đầu ngành trong nghiên cứu khoa học, định hướng khoa học còn ít và mờ nhạt, trình độ ngoại ngữ của cán bộ nghiên cứu còn chưa đạt yêu cầu.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong những năm tới, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ bằng trách nhiệm, nhiệt huyết và sự đam mê sáng tạo cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động khoa học và công nghệ theo một số yêu cầu sau:

- Với điều kiện kinh phí có hạn, cần tập trung lựa chọn những đề tài thực sự cấp thiết, chú trọng đề tài có tính ứng dụng cao, thiết thực cho hoạt động quản lý, hoạt động sự nghiệp. Trên cơ sở đó tập trung kinh phí, thời gian thực hiện cho hiệu quả (không nên làm dàn trải/ trải mành mành như hiện nay với kinh phí ít nên làm chưa tới, chưa đảm bảo chất lượng hiệu quả thực sự).

 - Bám sát các nhiệm vụ xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam đã được Đại hội Đảng lần thứ XIII xác định; triển khai nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với việc góp phần giải quyết những vấn đề “nổi cộm”, “nhạy cảm” và “phức tạp” còn nhiều ý kiến khác nhau, liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước của ngành văn hóa, thể thao và du lịch;

- Nâng cao chất lượng nghiên cứu gắn với nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ; hình thành đội ngũ cán bộ của ngành không chỉ giỏi về quản lý mà còn có nền tảng kiến thức sâu rộng, có khả năng giải quyết công việc trên cơ sở kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố pháp lý, yếu tố thực tiễn và lý luận khoa học; chú trọng thu hút sự tham gia sâu rộng của các nhà nghiên cứu, nhà quản lý;

- Tiếp cận, cập nhật và phổ biến kiến thức khoa học – công nghệ tiên tiến của thế giới, đẩy mạnh việc xây dựng tiêu chuẩn quốc gia cho nhóm đối tượng đã đưa vào quy hoạch và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho nhóm sản phẩm có khả năng gây mất an toàn cho người sử dụng.

 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020 (Nguồn Bộ VHTT&DL)

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã trao bằng khen cho 15 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020./.

Phạm Thị Mai Thủy

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ:

Bài nổi bật

Nghiên cứu và trưng bày về văn hóa phi vật thể ở Hoàng thành Thăng Long

Nghiên cứu và trưng bày về văn hóa phi vật thể ở Hoàng thành Thăng Long

  • 27/05/2019 10:56
  • 1735

Trong những năm gần đây, hướng nghiên cứu và phát huy giá trị tại Di sản Thế giới Hoàng thành Thăng Long có những chuyển biến cơ bản, tập trung nghiên cứu theo hai hướng: Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng. Các kế hoạch nghiên cứu luôn hướng tới thể nghiệm kết quả nghiên cứu thông qua những cuộc trưng bày, triển lãm; những thể nghiệm nghi lễ truyền thống; những sự kiện… nhằm phát huy giá trị di sản, mang di sản đến gần công chúng hơn và góp phần quảng bá khu Di sản Hoàng thành Thăng Long.

Bài viết khác

Phê duyệt Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Phê duyệt Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030

  • 03/12/2021 13:33
  • 365

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 2/12/2021 phê duyệt Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030.