Thứ Sáu, 26/02/2021
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

14/08/2020 09:29 282
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
VHO-Với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ Bộ VHTTDL trong sạch, vững mạnh; Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo của cán bộ, đảng viên; Góp phần xây dựng, phát triển văn hoá con người Việt Nam”, trong hai ngày 13-14.8 tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ VHTTDL đã trang trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020-2025.


Đoàn Chủ tịch Đại hội

Dự, chỉ đạo Đại hội và cũng là đại biểu chính thức của Đại hội có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện; Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ, Phó Bí thư Ban Cán sự, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Lê Khánh Hải; Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Tạ Quang Đông. Dự Đại hội còn có lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Đại biểu được triệu tập về dự Đại hội có 260 đại biểu đại diện cho các Cấp ủy Đảng và gần 2.800 đảng viên của 72 Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ VHTTDL.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và các đại biểu xem trưng bày một số hình ảnh hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2015-2020

Bí thư Đảng ủy Bộ Lê Khánh Hải phát biểu tại phiên trù bị Đại hội

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Phùng Minh Cường thông qua  Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu

Tại phiên trù bị diễn ra chiều nay 13.8, Đại hội đã thông qua nội quy, quy chế làm việc của Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch gồm 7 đồng chí; bầu Đoàn Thư ký gồm 3 đồng chí. Đại hội cũng đã thông qua dự thảo Báo cáo Tổng hợp đóng góp ý kiến đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ngày mai, 14.8 sẽ diễn ra phiên chính thức của Đại hội. Theo chương trình làm việc, Đại hội sẽ thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2015-2020: phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo kiểm điểm của tập thể BCH, BTV Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và một số tham luận tại Đại hội.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và các đại biểu biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu

Sau khi nghe trình bày Đề án nhân sự của cấp ủy đương nhiệm, thực hiện ứng cử, đề cử theo quy định của Quy chế Bầu cử trong Đảng, Đại hội sẽ tiến hành bầu BCH nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu Bí thư Đảng bộ; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trao đổi với Văn Hóa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Phùng Minh Cường nhấn mạnh: “Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Bộ VHTTDL luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, sự phối hợp thường xuyên, kịp thời và có hiệu quả của Đảng ủy Khối, của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ. Điểm nổi bật từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015- 2020 đó là xây dựng và thực hiện tốt mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy Bộ và Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể quần chúng, gắn công tác xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo đúng chủ trương, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, đơn vị”.

Từ thực tiễn nhiệm kỳ vừa qua, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ cũng nhấn mạnh tới vai trò quan trọng của Cấp ủy. Cấp ủy phải thực sự là trung tâm đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, duy trì nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng; đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan, đoàn thể; tăng cường đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, chủ động phát hiện vấn đề, ngăn ngừa, cảnh báo; kiểm tra, xử lý kịp thời các dấu hiệu vi phạm nhất là trong công tác cán bộ, công tác quản lý tài chính, tài sản, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tiếp thu có chọn lọc ý kiến đóng góp của đảng viên và quần chúng; đặc biệt quan tâm lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên gắn liền với công tác tổ chức cán bộ.

Từ góc độ đoàn thể, Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh khẳng định, sự lãnh đạo của Đảng là một trong những hoạt động tiên quyết cho hoạt động của các cấp Công đoàn. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Bộ đã lãnh đạo Công đoàn Bộ bằng chủ trương, đường lối và nghị quyết của Cấp ủy Đảng các cấp. Để thực hiện đường lối đó, các cấp Công đoàn trong Bộ đã đưa ra các chương trình hoạt động kế hoạch và phương pháp phù hợp với thực tiễn trên cơ sở chỉ đạo của Đảng ủy Bộ. Công đoàn bộ đã thực hiện và làm tốt một số nhiệm vụ: Công tác tuyên truyền giáo dục cán bộ, đoàn  viên thực hiện tốt  đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao chất lượng hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; động viên cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, nâng cao khả năng lãnh đạo quản lý ở cơ quan, đơn vị mình; làm tốt nhiệm vụ bồi dưỡng  giới thiệu đoàn viên ưu tú để tổ chức cơ sở Đảng xem xét kết nạp; đồng thời Công đoàn Bộ đã tích cực đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đổi mới về công tác tổ chức cán bộ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy  Bộ, của ngành và đất nước.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Vương Bích Thắng thông qua Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử Đại hội

Chủ tịch Công đoàn Bộ Nguyễn Tuấn Linh trình bày Dự thảo báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý cho các Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Thị Thanh Hương trình bày Quy chế bầu cử của Đại hội

Đoàn Chủ tịch và các Đại biểu nhất trí cao với các nội dung trong phiên trù bị  Đại hội

Các đại biểu Đảng bộ Tổng cục Du lịch tại Đại hội

Đại biểu Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tại Đại hội

Các đại biểu dự Đại hội

THÚY HIỀN, ảnh: TRẦN HUẤN

http://baovanhoa.vn/

Chia sẻ:

Bài nổi bật

Nghiên cứu và trưng bày về văn hóa phi vật thể ở Hoàng thành Thăng Long

Nghiên cứu và trưng bày về văn hóa phi vật thể ở Hoàng thành Thăng Long

  • 27/05/2019 10:56
  • 907

Trong những năm gần đây, hướng nghiên cứu và phát huy giá trị tại Di sản Thế giới Hoàng thành Thăng Long có những chuyển biến cơ bản, tập trung nghiên cứu theo hai hướng: Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng. Các kế hoạch nghiên cứu luôn hướng tới thể nghiệm kết quả nghiên cứu thông qua những cuộc trưng bày, triển lãm; những thể nghiệm nghi lễ truyền thống; những sự kiện… nhằm phát huy giá trị di sản, mang di sản đến gần công chúng hơn và góp phần quảng bá khu Di sản Hoàng thành Thăng Long.

Bài viết khác

Khai mạc Trưng bày chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh- người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa

Khai mạc Trưng bày chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh- người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa

  • 11/08/2020 14:46
  • 270

Sáng 11/8, tại Hà Nội, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã tổ chức khai mạc Trưng bày chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh- người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã tham dự và cắt băng khai mạc.