Thứ Bảy, 26/09/2020
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

16/01/2020 14:23 289
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Chiều 15/1, Bảo tàng Hồ Chí Minh và Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng đã phối hợp tổ chức Khai mạc Trưng bày chuyên đề "Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - một chặng đường vẻ vang".

 

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã đến dự và cắt băng Khai mạc Trưng bày.

Trưng bày là hoạt động nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), chào mừng Đại hội đại biểu các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cắt băng khai mạc Trưng bày

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam từ nước thuộc địa và nửa phong kiến trở thành quốc gia độc lập, tự do; nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đặc biệt, qua hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển và bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Với hơn 200 ảnh, tài liệu và hiện vật trong đó có nhiều hiện vật độc bản, quý hiếm, trưng bày chuyên đề giới thiệu những dấu mốc quan trọng, những thành tựu vẻ vang của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, khẳng định vai trò, uy tín, năng lực và sức chiến đấu của Đảng trên con đường cách mạng Việt Nam.

Nội dung Trưng bày gồm 04 phần: Phần thứ nhất với chủ đề Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945).

Nội dung của phần này điểm lại những dấu mốc lịch sử quan trọng của Đất nước ta trước và sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Đây là bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam, với đường lối cứu nước đúng đắn, Đảng đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc, giành chính quyền với 3 cao trào cách mạng lớn: Cao trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao là phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh; cao trào cách mạng đòi dân sinh, dân chủ 1936 -1939 và cao trào cách mạng giải phóng dân tộc 1939 – 1945 đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 02/09/1945.

 

Áo trấn thủ và gươm Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng "Vua Mèo" Vương Chí Sình

Phần thứ hai có nội dung Đảng lãnh đạo đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945 - 1975). Những hình ảnh, tài liệu, hiện vật phần này điểm lại những dấu mốc lịch sử giai đoạn vô cùng khó khăn của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ. Những đối sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng và Chính phủ đã từng bước đưa nước ta ra khỏi vòng hiểm nguy, giữ vững quyền tự do, độc lập. Trong giai đoạn (1945 – 1954), Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính, đồng thời tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của bạn bè quốc tế, xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ. Giai đoạn (1954 – 1975), trước thực trạng đất nước bị chia cắt làm 2 miền. Đảng lãnh đạo nhân dân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, với thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975 lật đổ ách thống trị của đế quốc Mĩ và tay sai, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phần thứ ba: Đảng lãnh đạo tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên cả nước, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước (từ năm 1975 đến nay). Những hình ảnh, tài liệu, hiện vật phần này nhằm giới thiệu tới công chúng những đối sách, đường lối lãnh đạo của Đảng sau khi thống nhất đất nước, vừa phải ra sức khôi phục kinh tế, khắc phục hậu quả chiến tranh vừa phải củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc biên giới Tổ quốc. Cùng với đó là việc thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.

 

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tham quan Trưng bày

Phần thứ tư: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Giới thiệu về công tác xây dựng Đảng, được thể hiện qua các nghị quyết, chỉ thị, đường lối, chủ trương và chính sách của các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương nhằm Tăng cường việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh trong thời kỳ hội nhập quốc tế và phát triển hiện nay.

Trưng bày góp phần khẳng định niềm tin, niềm tự hào của toàn thể nhân dân đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước; đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đất nước phồn vinh.

Trưng bày chuyên đề mở cửa đón khách tham quan từ ngày 15/01/2020 đến ngày 31/3/2020./.

Hồng Hà

 

https://bvhttdl.gov.vn/

Chia sẻ:

Bài nổi bật

Nghiên cứu và trưng bày về văn hóa phi vật thể ở Hoàng thành Thăng Long

Nghiên cứu và trưng bày về văn hóa phi vật thể ở Hoàng thành Thăng Long

  • 27/05/2019 10:56
  • 720

Trong những năm gần đây, hướng nghiên cứu và phát huy giá trị tại Di sản Thế giới Hoàng thành Thăng Long có những chuyển biến cơ bản, tập trung nghiên cứu theo hai hướng: Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng. Các kế hoạch nghiên cứu luôn hướng tới thể nghiệm kết quả nghiên cứu thông qua những cuộc trưng bày, triển lãm; những thể nghiệm nghi lễ truyền thống; những sự kiện… nhằm phát huy giá trị di sản, mang di sản đến gần công chúng hơn và góp phần quảng bá khu Di sản Hoàng thành Thăng Long.

Bài viết khác

Trưng bày “Nét bút ngày xuân” tại Hoàng Thành Thăng Long

Trưng bày “Nét bút ngày xuân” tại Hoàng Thành Thăng Long

  • 15/01/2020 09:52
  • 321

Tết Nguyên đán là dịp lễ truyền thống quan trọng và ý nghĩa nhất trong năm của người Việt Nam. Đối với đất nước nằm trong nền văn minh nông nghiệp Á Đông, một năm chia thành 24 tiết khí khác nhau trong đó tiết quan trọng nhất là tiết khởi đầu của một chu kỳ canh tác, gieo trồng tức là Tiết Nguyên đán. Hai chữ “Nguyên đán” (元旦) trong đó “nguyên” nghĩa là khởi đầu hay sơ khai và “đán” là buổi sáng sớm nên có thể hiểu Tết Nguyên đán là buổi sớm mai bắt đầu cho năm mới. Từ thời Lý - Trần - Lê - Nguyễn, từ ngày ông Công ông Táo lên chầu trời (ngày 23 tháng Chạp) đến ngày khai hạ (ngày 7 tháng Giêng), triều đình đã cử hành lễ tiết một cách trang trọng. Tết cổ truyền từ xưa đến nay đều giữ ý nghĩa vô cùng thiêng liêng trong văn hóa người Việt. Đây là tết đoàn viên, con cái tạ ơn cha mẹ, ông bà tổ tiên. Năm cũ đã qua, Tết đến mang theo niềm tin lạc quan và hy vọng một năm mới tốt lành.