Thứ Ba, 24/05/2022
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

05/11/2019 08:26 736
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Sáng 4-11, tại TP Lạng Sơn (Lạng Sơn) Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

 

Đồng Chí Trần Quốc Vượng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ.

Đến dự có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh...

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lẵng hoa chúc mừng; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư; Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư; Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBT.Ư MTTQ Việt Nam gửi lẵng hoa chúc mừng...

Lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư và đại diện lãnh đạo các tỉnh: Điện Biên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Cao Bằng, Sơn La, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang và đoàn đại biểu Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tham dự.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư bày tỏ niềm vinh dự, tự hào tham dự Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ. Đồng chí Trần Quốc Vượng chúc mừng và biểu dương những thành tựu trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh Lạng Sơn trong những năm qua.

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và đồng bào các dân tộc tỉnh Lạng Sơn nhận thức rõ hơn vai trò, vị trí trọng yếu của tỉnh nhà, trên cơ sở đó, xác định trách nhiệm của Lạng Sơn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, bề dày lịch sử, văn hóa của vùng đất Xứ Lạng, những tiềm năng lợi thế của tỉnh nhà, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trước mắt, tập trung lãnh đạo, tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tạo tiền đề vững chắc để Lạng Sơn phát triển trong những năm tới.

Tỉnh cần tập trung phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, chú trọng ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, gắn với xây dựng nông thôn mới; quan tâm phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, du lịch, dịch vụ, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc, xây dựng đời sống mới, xóa bỏ tập tục lạc hậu, chăm lo sức khỏe nhân dân, nâng cao đời sống của nhân dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, xa, biên giới...

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định phát triển bền vững; Tiếp tục xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Đồng chí Trần Quốc Vượng bày tỏ, kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ là dịp để mỗi chúng ta hiểu sâu sắc hơn những cống hiến to lớn của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với cách mạng Việt Nam nói chung và quê hương Lạng Sơn nói riêng; khơi dậy niềm tự hào, củng cố miền tin của nhân dân với Đảng. Đồng thời, nhắc nhở mỗi chúng ta không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị theo tấm gương của đồng chí Hoàng Văn Thụ và bao chiến sĩ cộng sản khác đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Với truyền thống cách mạng của quê hương Xứ Lạng, Lạng Sơn sẽ vững bước đi lên, không ngừng phát triển, ngày càng phồn vinh, là " phên dậu" vững chắc của Tổ quốc.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn đã đọc diễn văn nêu rõ, đồng chí Hoàng Văn Thụ (4-11-1909 – 4-11-2019)- người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lạng Sơn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Khi đang là học sinh Trường tiểu học Pháp - Việt, chứng kiến nỗi thống khổ của nhân dân ta dưới sự áp bức, bóc lột của thực dân Pháp và phong trào đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân chống chế độ thực dân trên khắp cả nước, người học sinh, thanh niên dân tộc Tày, Hoàng Văn Thụ đã nhận thức rõ hơn về con đường đấu tranh cách mạng để giành độc lập, tự do cho dân tộc. Năm 1928, khi 19 tuổi, đồng chí được vào tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên; 20 tuổi, được kết nạp và Đông Dương Cộng sản Đảng; năm 30 tuổi, được giao trọng trách Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ; 32 tuổi, được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư Đảng, đặc trách công tác công vận và binh vận của T.Ư Đảng.

Chỉ với 35 năm tuổi đời và 16 năm hoạt động cách mạng bền bỉ nhưng cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hoàng Văn Thụ đã làm nên trang sử vẻ vang, tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng và phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ cộng sản. Đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Đồng chí có công lao to lớn trong quá trình xây dựng, phát triển phong trào cách mạng Việt Nam, nhất là đối với Đảng bộ các tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng và Thái Nguyên. Trực tiếp gây dựng phong trào cách mạng, thành lập các tổ chức quần chúng trung kiên ở Lạng Sơn, khôi phục hoạt động của các tổ chức đảng ở khu vực biên giới. Củng cố nhiều cơ sở đảng ở Hà Nội và các tỉnh: Hà Đông, Vĩnh Yên, Quang Ninh và Hải Dương…

Sự phát triển vững chắc của các cơ sở đảng mà đồng chí Hoàng Văn Thụ trực tiếp chỉ đạo ở các tỉnh đã góp phần quan trọng vào phục hồi, mở rộng, phát triển phong trào cách mạng trên một địa bàn rộng lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của T.Ư Đảng và Xứ ủy Bắc Kỳ.

Nhận thức rõ tầm quan trọng về công tác tuyên truyền của Đảng, đồng chí đã có công lớn trong việc đề xuất sáng lập Báo "Giải phóng", tham gia chỉ đạo hoạt động tuyên truyền của Báo "Cờ giải phóng" và Tạp chí Cộng sản. Những bài viết, bài dịch từ tiếng nước ngoài của đồng chí về chủ nghĩa Mác - Lênin, về phong trào cộng sản, công nhân quốc tế đã góp phần phổ biến, giác ngộ tinh thần cách mạng vô sản cho đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Cùng với Ban Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ , đồng chí Hoàng Văn Thụ đã đề ra chủ trương duy trì đội du kích Bắc Sơn, làm nòng cốt xây dựng lực lượng vũ trang và căn cứ địa cách mạng sau này. Đề xuất và được T.Ư đồng ý chủ trương phát triển hình thức đấu tranh vũ trang, đồng chí thay mặt T.Ư Đảng trực tiếp chỉ đạo thành lập căn cứ Bắc Sơn - Võ Nhai, thành lập Đội Cứu quốc quân. Đồng thời, có vai trò quan trọng trong việc đề ra chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh, đoàn kết các giai tầng trong xã hội, chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Giữa lúc phong trào cách mạng nước ta đang trên đà phát triển mạnh mẽ, ngày 25-8-1943, đồng chí Hoàng văn Thụ bị mật thám Pháp bắt tại ngõ Nam Diệm, khu Tám Mái (Hà Nội). Chúng đã dùng mọi thủ đoạn xảo quyệt, dã man, từ mua chuộc, dụ dỗ đến tra tấn, cực hình song không khuất phục được ý chí, tinh thần cách mạng của người chiến sĩ cộng sản Hoàng Văn Thụ...

 

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, dự lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ.

HÙNG TRÁNG

 

https://nhandan.com.vn/

Chia sẻ:

Bài nổi bật

Nghiên cứu và trưng bày về văn hóa phi vật thể ở Hoàng thành Thăng Long

Nghiên cứu và trưng bày về văn hóa phi vật thể ở Hoàng thành Thăng Long

  • 27/05/2019 10:56
  • 1682

Trong những năm gần đây, hướng nghiên cứu và phát huy giá trị tại Di sản Thế giới Hoàng thành Thăng Long có những chuyển biến cơ bản, tập trung nghiên cứu theo hai hướng: Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng. Các kế hoạch nghiên cứu luôn hướng tới thể nghiệm kết quả nghiên cứu thông qua những cuộc trưng bày, triển lãm; những thể nghiệm nghi lễ truyền thống; những sự kiện… nhằm phát huy giá trị di sản, mang di sản đến gần công chúng hơn và góp phần quảng bá khu Di sản Hoàng thành Thăng Long.

Bài viết khác

Hoạt động chuyên đề: Sức mạnh truyền thống, kiến tạo giá trị tương lai tại Bảo tàng VHCDTVN

Hoạt động chuyên đề: "Sức mạnh truyền thống, kiến tạo giá trị tương lai" tại Bảo tàng VHCDTVN

  • 31/10/2019 10:20
  • 714

Đây là chủ đề của các hoạt động tuyên truyền 30 năm Quốc phòng Toàn dân, 75 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.