Thứ Bảy, 25/06/2022
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

28/08/2008 15:22 1419
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
(HNMĐT)- Sau một khoảng thời gian nghiên cứu, các chuyên gia của Bảo tàng Hưng Yên đã chụp và ghi chú về nội dung, địa chỉ của 2.435 sắc phong cổ và gửi tới Thư viện Quốc gia Việt Nam.

(HNMĐT)- Sau một khoảng thời gian nghiên cứu, các chuyên gia của Bảo tàng Hưng Yên đã chụp và ghi chú về nội dung, địa chỉ của 2.435 sắc phong cổ và gửi tới Thư viện Quốc gia Việt Nam.Qua nghiên cứu, các chuyên gia đã tìm ra cách tốt nhất lưu giữ các hình ảnh của sắc phong cổ. Đây là sáng kiến do Quỹ Thụy Điển - Việt Nam thực hiện tại Bảo tàng Hưng Yên với mục đích bảo tồn và phát triển văn hóa.

Thư viện Quốc gia Việt Nam đã tiến hành tiếp nhận hình ảnh của 2.435 sắc phong cổ này. Tiếp theo, Thư viện Quốc gia Việt Nam sẽ bảo quản lưu giữ và tổ chức triển lãm những giá trị văn hóa vô giá này.

Tuyết Minh

(Nguồn: hanoimoi.com.vn)

Chia sẻ:

Bài nổi bật

Nghiên cứu và trưng bày về văn hóa phi vật thể ở Hoàng thành Thăng Long

Nghiên cứu và trưng bày về văn hóa phi vật thể ở Hoàng thành Thăng Long

  • 27/05/2019 10:56
  • 1719

Trong những năm gần đây, hướng nghiên cứu và phát huy giá trị tại Di sản Thế giới Hoàng thành Thăng Long có những chuyển biến cơ bản, tập trung nghiên cứu theo hai hướng: Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng. Các kế hoạch nghiên cứu luôn hướng tới thể nghiệm kết quả nghiên cứu thông qua những cuộc trưng bày, triển lãm; những thể nghiệm nghi lễ truyền thống; những sự kiện… nhằm phát huy giá trị di sản, mang di sản đến gần công chúng hơn và góp phần quảng bá khu Di sản Hoàng thành Thăng Long.

Bài viết khác

Hà Tây: Lần đầu tiên thực hiện việc đăng ký đối với các di vật, cổ vật , bảo vật quốc gia

  • 28/08/2008 15:19
  • 1333

Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh, lần đầu tiên Sở Văn hoá- Thông tin Hà Tây triển khai việc đăng ký đối với các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia cho các tổ chức, cá nhân hiện là chủ sở hữu hoặc quản lý hợp pháp các di vật, cổ vật.