Thứ Bảy, 25/06/2022
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

23/08/2008 09:35 1485
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Dự án này đã được Bộ Văn hóa - Thông tin phê duyệt với số vốn 2 tỷ 590 triệu đồng. Ngoài việc đầu tư mua thêm các hiện vật, dự án còn tiến hành điều tra, khảo sát, chỉnh lý và lập hồ sơ khoa học... để phục vụ cho công tác trưng bày.
Dự án này đã được Bộ Văn hóa - Thông tin phê duyệt với số vốn 2 tỷ 590 triệu đồng. Ngoài việc đầu tư mua thêm các hiện vật, dự án còn tiến hành điều tra, khảo sát, chỉnh lý và lập hồ sơ khoa học... để phục vụ cho công tác trưng bày.

Với nguồn vốn trên sẽ được đầu tư mua các hiện vật: trống đồng Đông Sơn, chuông voi, liễm đồng, hộ tâm phiến, thố đồng, thạp đồng, triện đồng (thuộc nền văn hóa Đông Sơn, thời nhà Hồ, nhà Mạc); đồ đá trang sức, chân tảng đá (văn hóa Phùng Hưng, thời Lý, thời Trần); bát và âu gốm, ấm gốm, đĩa gốm tiền lam, bình gốm (từ thế kỷ XI đến thế kỷ XVI); đồ đất ung: mô hình tháp, trang trí kiến trúc, quả cân (từ thế kỷ XI đến thế kỷ XIX).
Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

Chia sẻ:

Bài nổi bật

Nghiên cứu và trưng bày về văn hóa phi vật thể ở Hoàng thành Thăng Long

Nghiên cứu và trưng bày về văn hóa phi vật thể ở Hoàng thành Thăng Long

  • 27/05/2019 10:56
  • 1719

Trong những năm gần đây, hướng nghiên cứu và phát huy giá trị tại Di sản Thế giới Hoàng thành Thăng Long có những chuyển biến cơ bản, tập trung nghiên cứu theo hai hướng: Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng. Các kế hoạch nghiên cứu luôn hướng tới thể nghiệm kết quả nghiên cứu thông qua những cuộc trưng bày, triển lãm; những thể nghiệm nghi lễ truyền thống; những sự kiện… nhằm phát huy giá trị di sản, mang di sản đến gần công chúng hơn và góp phần quảng bá khu Di sản Hoàng thành Thăng Long.

Bài viết khác

Lần đầu tiên trình diễn đúc trống đồng Đông Sơn

Lần đầu tiên trình diễn đúc trống đồng Đông Sơn

  • 23/08/2008 09:34
  • 1471

Ngày 20-10, tại Bảo tàng Văn hoá các dân tộc VN, Bộ VHTT và tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp tổ chức trình diễn đúc trống đồng Đông Sơn, được mô phỏng theo phiên bản của trống đồng Ngọc Lũ và trống đồng Quảng Xương - Thanh Hóa.